Urvalsguiden för Sibelius-Akademins utbildningsprogram

 

Urvalskriterier 2019 till 5,5-åriga och 2,5-åriga utbildningsprogram vid Konstuniversitetets Sibelius-Akademi.

De 5,5-åriga utbildningsprogrammen

5,5-årig utbildning (3 år + 2,5 år) riktar sig i första hand till sökande som avlagt studentexamen eller motsvarande examen.

 

Dirigering

Folkmusik

Global Music

Instrumentstudier i klassisk musik

  • ackordeon, gitarr, harpa, kantele, klavikord, orgel, piano, slaginstrument, stråkar, tidig musik, träblås- och bleckblåsinstrument

Jazzmusik

Komposition och musikteori

Kyrkomusik

Musikpedagogik

Musikteknologi

Sångstudier i klassisk musik

  • sångkonst

De 2,5-åriga magisterprogrammen

2,5-årig utbildning riktar sig till sökande som avlagt (lägre) högskolexamen och vill fördjupa sitt musikaliska kunnande på magisternivå.

 

Arts Management

Dirigering

Folkmusik

Instrumentstudier i klassisk musik

  • ackordeon, fortepiano, gitarr, harpa, kantele, klavikord, orgel, piano, pianokammarmusik och lied, slaginstrument, tidig musik

Separat ansökan: Instrumentstudier i klassisk musik

  • stråkar, träblås- och bleckblåsinstrument

Separat ansökan: Jazzmusik

Komposition och musikteori

Kyrkomusik

Musikpedagogik

Musikteknologi

Nordic Master in Folk Music (NoFo)

Nordic Master in Jazz (NOMAZZ)

Nordic Master of Global Music (GLOMAS) (ingen antagning år 2019)

Sångstudier i klassisk musik

  • sångkonst, repetitörsutbildning

Separat ansökan: Sångstudier i klassisk musik

  • operautbildning