Urvalsguide, separat ansökan: Magisterprogrammet i instrumentstudier i klassisk musik

2,5-årig utbildningsprogram

 

*****

Fyll i din ansökningsblankett här: [länken till Studieinfo]

Tidtabell för urvalsprovet: Du ska lämna in din videoinspelning till Sibelius-Akademins ansökningstjänster. Inspelningen ersätter det fysiska urvalsprovet.

Läs mer om utbildningen: Instrumentstudier i klassisk musik

*****

 

Urvalskriterier 2019

 

Kom ihåg att också läsa Sibelius-Akademins allmänna urvalskriterier före ansökningen!

 

Undervisningsspråk på utbildningsprogrammet för instrumentstudier i klassisk musik är finska, svenska och engelska. Alla sökande till utbildningsprogram i instrumentstudier i klassisk musik måste bevisa sina språkkunskaper i finska, svenska eller engelska. En studerande som studerar på ett flerspråkigt utbildningsprogram kan avlägga studierna på sitt valda språk. Huvuddelen av gruppundervisningen på Sibelius-Akademin sker dock på finska eller engelska.

Studerandena antas enligt sina huvudinstrument. Grunden för urvalet utgörs av bedömning som urvalsnämnderna har gett på basen av sökandens musikaliska färdigheter och kunskaper vid urvalsprovet samt beredskap att tillgodogöra sig utbildning.

Programmet spelas utantill om detta nämns i beskrivningen av huvudinstrumentet. Om den urvalsuppgiften är namngiven, ska den sökande själv anskaffa noterna till stycket. Noterna till icke namngiven obligatorisk uppgift skickas per e-post. Uppgifterna med ackompanjemang spelas med ackompanjemang. Universitetets ackompanjatör kan inte användas om den sökande deltar i urvalsprov via videoansökan.

Inom den 2,5-åriga magisterutbildningen provet i huvudinstrument utgör 100 %. Vid poängsättningen av provet i huvudinstrumentet beaktas den sökandes beredskap att tillgodogöra sig utbildning på basen av urvalsnämndens bedömning.

 

Träblås- och bleckblåsinstrument

Träblåsinstrument (flöjt, oboe, klarinett, fagott eller saxofon) som huvudinstrument

Den sökande ska lämna in senast 30.1.2019 kl. 15 (finsk tid) sin videoinspelning till Sibelius-Akademins ansökningstjänster via Embark-systemet. Inga andra bilagor än de som anges i urvalskriterierna ska lämnas in till Sibelius-Akademin. Inspelningen ersätter det fysiska urvalsprovet. Mer detaljerade användarguiden för systemet Embark publiceras i november 2018 på Konstuniversitetets ansökningswebbsida. Den sökande svarar själv för produktionen av videoinspelningen och att skaffa en ackompanjatör för ändamålet.

Program som ska förberedas:

 • Obligatorisk uppgift (efter sökandes huvudinstrument):
  • Flöjt – Sergej Prokofjev: Sonat i D-dur op. 94, satserna III Andante och IV Allegro con brio
  • Oboe – Robert Schumann:  Tre romanser för oboe och piano
  • Klarinett – C. Debussy: Première Rhapsodie
  • Fagott – W.A. Mozart: Konsert i B-dur K191, sats 1 samt L. Milde: Konsertetyd nr 1
  • Saxofon – Claude Pascal: Sonatine (utg. Editions Durand)
    
 • Komposition/er efter fritt val:
  • Sökande med flöjt, oboe, klarinett eller saxofon som huvudinstrument spelar förutom den obligatoriska uppgiften även två fritt valda verk från olika stilperioder med en sammantagen längd på 20-25 minuter
   • Åtminstone den ena kompositionen ska ackompanjeras på piano, den andra kompositionen kan vara ett solostycke
   • De valbara kompositionerna kan även vara en del eller delar ur konsert eller sonat
  • Sökande med fagott som huvudinstrument spelar förutom den obligatoriska uppgiften även ett fritt valt verk (ca 10 minuter) till pianoackompanjemang

Kompositioner behöver inte spelas utantill. De kompositioner som kräver ackompanjemang ska framföras med ackompanjemang. Ackompanjemangsinstrumentet är piano.

I början av videoprovet ska den sökande presentera sig kortfattat (bakgrund, utbildning, motivationen för att söka till Sibelius-Akademin och ifrågavarande ansökningsmål). Presentationen ska vara 3-4 minuter lång. Presentationen ska göras på finska, svenska eller engelska. Presentationsmomentet kan även skickas till Sibelius-Akademin som separat fil, det behöver inte spelas in som i början av den egentliga urvalsprovsvideon.

Urvalsvideon behöver inte spelas in fortlöpande, styckena kan spelas in i olika omgångar och på olika platser. De enskilda styckena måste dock spelas in utan klipp och i hela tagningar (som vid ett live-framträdande).

Den sökande ska spela som vid ett normalt inträdesprov vänd mot kameran så att ansiktet och händerna syns hela tiden. Den sökande ska synas i bild från huvudet till knäna. Även munstycken ska synas i bild. Videon får inte spelas in på alltför långt håll. Ljudkomprimering / automatisk utjämning av skillnader får inte vara på. Videor som spelats in med telefon godkänns inte.

Det är den sökandes ansvar att se till att urvalsvideon överensstämmer med kraven. De videoinspelningar som inte uppfyller innehållsmässiga kraven underkänns.

Bleckblåsinstrument (valthorn, trumpet, basun, baryton eller tuba) som huvudinstrument

Den sökande ska lämna in senast 30.1.2019 kl. 15 (finsk tid) sin videoinspelning till Sibelius-Akademins ansökningstjänster via Embark-systemet. Inga andra bilagor än de som anges i urvalskriterierna ska lämnas in till Sibelius-Akademin. Inspelningen ersätter det fysiska urvalsprovet. Mer detaljerade användarguiden för systemet Embark publiceras i november 2018 på Konstuniversitetets ansökningswebbsida. Den sökande svarar själv för produktionen av videoinspelningen och att skaffa en ackompanjatör för ändamålet.

Program som ska förberedas:

 • Obligatorisk uppgift (efter sökandes huvudinstrument):
  • Valthorn – R. Strauss: Konsert nr 1 i sin helhet samt 1 satsen ur en av följande konserter:
             Mozart: konsert nr 2 eller nr 4
             Haydn: konsert nr 1 eller nr 2
  • Trumpet – Haydn: Trumpetkonsert, sats 1 samt Martinu: Sonatine
  • Basun – Launy Gröndahl: Konsert, sats 1 samt Paul Hindemith: Sonat, sats 3
   OBS! Ifall sökande genomför provet på basbasun, ska hen som obligatorisk uppgift framföra A. Lebedev: Konsert samt Bozza: New Orleans
  • Baryton – Gordon Jacob: Fantasia
  • Tuba – R. Vaughan Williams: Konsert i f-moll, 1. Prelude ja 2. Romanza

Kompositioner behöver inte spelas utantill. De kompositioner som kräver ackompanjemang ska framföras med ackompanjemang. Ackompanjemangsinstrumentet är piano.

I början av videoprovet ska den sökande presentera sig kortfattat (bakgrund, utbildning, motivationen för att söka till Sibelius-Akademin och ifrågavarande ansökningsmål). Presentationen ska vara 3-4 minuter lång. Presentationen ska göras på finska, svenska eller engelska. Presentationsmomentet kan även skickas till Sibelius-Akademin som separat fil, det behöver inte spelas in som i början av den egentliga urvalsprovsvideon.

Förutom för de sökande som söker till valthorn som huvudinstrument behöver urvalsvideon inte spelas in fortlöpande, kompositionerna kan spelas in i olika omgångar och på olika platser. Det är inte tillåtet att redigera de enskilda styckena, de ska spelas in i en enda tagning utan klipp (som vid ett live-framförande). Sökande med valthorn som huvudinstrument måste dock till skillnad från de andra instrumenten spela alla verk utan avbrott och i samma tagning.

Den sökande ska spela som vid ett normalt inträdesprov vänd mot kameran så att ansiktet och händerna syns hela tiden. Den sökande ska synas i bild från huvudet till knäna. Även munstycken ska synas i bild. Videon får inte spelas in på alltför långt håll. Ljudkomprimering / automatisk utjämning av skillnader får inte vara på. Videor som spelats in med telefon godkänns inte.

Det är den sökandes ansvar att se till att urvalsvideon överensstämmer med kraven. De videoinspelningar som inte uppfyller innehållsmässiga kraven underkänns.

 

Stråkinstrument

Violin som huvudinstrument

Den sökande ska lämna in senast 30.1.2019 kl. 15 (finsk tid) sin videoinspelning till Sibelius-Akademins ansökningstjänster via Embark-systemet. Inga andra bilagor än de som anges i urvalskriterierna ska lämnas in till Sibelius-Akademin. Inspelningen ersätter det fysiska urvalsprovet. Mer detaljerade användarguiden för systemet Embark publiceras i november 2018 på Konstuniversitetets ansökningswebbsida. Den sökande svarar själv för produktionen av videoinspelningen.

Program som ska förberedas:

 • Ett fritt valbart program på högst 20 minuter i vilket en kapris av Paganini ingår

Alla kompositioner spelas utantill och utan ackompanjemang (även kompositioner som kräver ackompanjemang, såsom delar av violinkonserter).

I början av videoprovet ska den sökande presentera sig kortfattat (bakgrund, utbildning, motivationen för att söka till Sibelius-Akademin och ifrågavarande ansökningsmål). Presentationen ska vara 3-4 minuter lång. Presentationen ska göras på finska, svenska eller engelska. Presentationsmomentet kan även skickas till Sibelius-Akademin som separat fil, det behöver inte spelas in som i början av den egentliga urvalsprovsvideon.

Urvalsprovsvideon måste spelas in utan avbrott och får inte redigeras. Hela repertoaren ska spelas in utan klipp i en enda tagning (som vid ett live-framträdande).

Den sökande ska spela som vid ett normalt inträdesprov med profilen vänd mot kameran så att händerna syns hela tiden. Den sökande ska synas i bild i sin helhet. Videon får inte spelas in på alltför långt håll. Ljudkomprimering / automatisk utjämning av skillnader får inte vara på. Videor som spelats in med telefon godkänns inte.

Det är den sökandes ansvar att se till att urvalsvideon överensstämmer med kraven. De videoinspelningar som inte uppfyller innehållsmässiga kraven underkänns.

Altviolin som huvudinstrument

Den sökande ska lämna in senast 30.1.2019 kl. 15 (finsk tid) sin videoinspelning till Sibelius-Akademins ansökningstjänster via Embark-systemet. Inga andra bilagor än de som anges i urvalskriterierna ska lämnas in till Sibelius-Akademin. Inspelningen ersätter det fysiska urvalsprovet. Mer detaljerade användarguiden för systemet Embark publiceras i november 2018 på Konstuniversitetets ansökningswebbsida. Den sökande svarar själv för produktionen av videoinspelningen och att skaffa en ackompanjatör för ändamålet.

Program som ska förberedas:

 • Ett av följande verk: Bach: Chaconne, solosonater (I och II sats) eller partitor i sin helhet förutom II (utan Chaconne) eller Hindemith: solosonat op.25 nr 1 (de tre första satserna) eller övriga solosonater av Hindemith (de två första satserna) eller en av Regers solosviter eller Bach-Kodaly: Kromatisk fantasi
 • Första sats ur en av följande konserter: Bartók, Hindemith (”Der Schwanendreher”), Walton, Schnittke, Kurtág eller Penderecki

Kompositioner behöver inte spelas utantill. De kompositioner som kräver ackompanjemang ska framföras med ackompanjemang. Ackompanjemangsinstrumentet är piano.

I början av videoprovet ska den sökande presentera sig kortfattat (bakgrund, utbildning, motivationen för att söka till Sibelius-Akademin och ifrågavarande ansökningsmål). Presentationen ska vara 3-4 minuter lång. Presentationen ska göras på finska, svenska eller engelska. Presentationsmomentet kan även skickas till Sibelius-Akademin som separat fil, det behöver inte spelas in som i början av den egentliga urvalsprovsvideon.

Urvalsvideon behöver inte spelas in fortlöpande, styckena kan spelas in i olika omgångar och på olika platser. De enskilda styckena måste dock spelas in utan klipp och i hela tagningar (som vid ett live-framträdande).

Den sökande ska spela som vid ett normalt inträdesprov vänd mot kameran så att ansiktet och händerna syns hela tiden. Den sökande ska synas i bild från huvudet till knäna. Videon får inte spelas in på alltför långt håll. Ljudkomprimering / automatisk utjämning av skillnader får inte vara på. Videor som spelats in med telefon godkänns inte.

Det är den sökandes ansvar att se till att urvalsvideon överensstämmer med kraven. De videoinspelningar som inte uppfyller innehållsmässiga kraven underkänns.

Cello som huvudinstrument

Den sökande ska lämna in senast 30.1.2019 kl. 15 (finsk tid) sin videoinspelning till Sibelius-Akademins ansökningstjänster via Embark-systemet. Inga andra bilagor än de som anges i urvalskriterierna ska lämnas in till Sibelius-Akademin. Inspelningen ersätter det fysiska urvalsprovet. Mer detaljerade användarguiden för systemet Embark publiceras i november 2018 på Konstuniversitetets ansökningswebbsida. Den sökande svarar själv för produktionen av videoinspelningen och att skaffa en ackompanjatör för ändamålet.

Program som ska förberedas:

 • I videon ska den sökande framföra två valfria kompositioner från olika stilperioder. Kompositionerna skall ge en bild av den sökandes tekniska färdigheter och tolkningsförmåga. Kompositionerna spelas utantill. Kompositioner med ackompanjemang skall spelas med ackompanjemang. Ackompanjemangsinstrumentet är piano.  
 • Vidare ska de sökande förbereda ett obligatoriskt verk, som skickas för kännedom till de sökande en månad före tidsfristen för inlämningen av videon (Edit 31.12.2018: Det obligatoriska verket är J.S. Bach - Suite for solo cello No. 6 in D major, 1. Prelude). Det obligatoriska verket är ett soloverk och får spelas efter noter.

I början av videoprovet ska den sökande presentera sig kortfattat (bakgrund, utbildning, motivationen för att söka till Sibelius-Akademin och ifrågavarande ansökningsmål). Presentationen ska vara 3-4 minuter lång. Presentationen ska göras på finska, svenska eller engelska. Presentationsmomentet kan även skickas till Sibelius-Akademin som separat fil, det behöver inte spelas in som i början av den egentliga urvalsprovsvideon.

Urvalsvideon behöver inte spelas in fortlöpande, styckena kan spelas in i olika omgångar och på olika platser. De enskilda styckena måste dock spelas in utan klipp och i hela tagningar (som vid ett live-framträdande).

Den sökande ska spela som vid ett normalt inträdesprov vänd mot kameran så att ansiktet och händerna syns hela tiden. Den sökande ska synas i bild från huvudet till knäna. Videon får inte spelas in på alltför långt håll. Ljudkomprimering / automatisk utjämning av skillnader får inte vara på. Videor som spelats in med telefon godkänns inte.

Det är den sökandes ansvar att se till att urvalsvideon överensstämmer med kraven. De videoinspelningar som inte uppfyller innehållsmässiga kraven underkänns.

Kontrabas som huvudinstrument

Den sökande ska lämna in senast 30.1.2019 kl. 15 (finsk tid) sin videoinspelning till Sibelius-Akademins ansökningstjänster via Embark-systemet. Inga andra bilagor än de som anges i urvalskriterierna ska lämnas in till Sibelius-Akademin. Inspelningen ersätter det fysiska urvalsprovet. Mer detaljerade användarguiden för systemet Embark publiceras i november 2018 på Konstuniversitetets ansökningswebbsida. Den sökande svarar själv för produktionen av videoinspelningen och att skaffa en ackompanjatör för ändamålet.

Program som ska förberedas:

1:a och 2:a sats utan kadenser ur en av följande konserter:

 • Vanhall: Konsert för kontrabas eller  
 • Bottesini: Konsert för kontrabas h-moll eller
 • Koussevitzky: Konsert för kontrabas  

samt  

en etyd ur en av följande samlingar:  

 • Mengoli: 20 Konsertetyder eller
 • Nanny: 20 Virtuosetyder eller
 • Cerny: 30 Kapriser  

samt följande orkesteruppgift:

 • Beethoven: Sinfoni no. 5 III del Allegro takterna 1–218 

Kompositioner med ackompanjemang skall spelas med ackompanjemang. Ackompanjemangsinstrumentet är piano. Konserterna framförs utantill och med ackompanjemang. De andra uppgifterna behöver inte spelas utantill.

I början av videoprovet ska den sökande presentera sig kortfattat (bakgrund, utbildning, motivationen för att söka till Sibelius-Akademin och ifrågavarande ansökningsmål). Presentationen ska vara 3-4 minuter lång. Presentationen ska göras på finska, svenska eller engelska. Presentationsmomentet kan även skickas till Sibelius-Akademin som separat fil, det behöver inte spelas in som i början av den egentliga urvalsprovsvideon.

Urvalsvideon behöver inte spelas in fortlöpande, styckena kan spelas in i olika omgångar och på olika platser. De enskilda styckena måste dock spelas in utan klipp och i hela tagningar (som vid ett live-framträdande).

Den sökande ska spela som vid ett normalt inträdesprov vänd mot kameran så att ansiktet och händerna syns hela tiden. Den sökande ska synas i bild från huvudet till knäna. Videon får inte spelas in på alltför långt håll. Ljudkomprimering / automatisk utjämning av skillnader får inte vara på. Videor som spelats in med telefon godkänns inte.

Det är den sökandes ansvar att se till att urvalsvideon överensstämmer med kraven. De videoinspelningar som inte uppfyller innehållsmässiga kraven underkänns.