Undervisningsteatern

Man blir inte konstnär bara genom teoristudier.  Det krävs också att man uppträder på olika platser, på olika sätt och med olika personer. Vid Konstuniversitetets Teaterhögskola utgör föreställningarna en betydande del av undervisningen och forskningens kärna, och är därmed även en del av examensfordringarna. Undervisningsteatern (Opte) är för Teaterhögskolans studerande ett redskap för konstskapande, ett instrument och en plats där de lär sig genom att göra.

Presentation

Teaterhögskolans undervisningsteater erbjuder tjänster för teknik, produktion och konstnärlig planering när det gäller skolans scenframställning och övriga undervisningsverksamhet. Förutom chefen arbetar 27 teaterarbetare på enheten samt varje år ett flertal praktikanter som håller på att avsluta sin yrkesutbildning. Undervisningsteatern är uppdelad på fyra grupper: scenkonstproduktion, scen och rekvisita, kostym samt ljus och ljud.

 

Årligen hålls 40-50 premiärer och evenemang antingen på Teaterhögskolan eller i samproduktion med yrkesteatrarna i Finland och de övriga konstuniversiteten.

Vad gör Undervisningsteatern?

 

Undervisningsteatern erbjuder sakkunnig hjälp med förhandsplanering av scenuppsättningar och handleder i Teaterhögskolans scentekniksystem och hur man använder scentekniska lösningar. Under produktionstiden instruerar och handleder undervisningsteaterns personal de studerande och erbjuder alternativa tekniska lösningar. Genom att de studerande själva medverkar får de kunskap om och erfarenhet av teaterprocessen, de möjligheter som tekniken erbjuder samt säkra arbetsmetoder.

 

För de studerande är undervisningsteatern ett konstnärligt arbetsredskap, instrument för utforskande och en plats där man lär genom att göra.

 

Läs mer om scentekniksystemet och undervisningsteatern i Handbok för scenframställning (pdf)


Konstuniversitetens upphovsrättstjänst 

 

Konstuniversitetens upphovsrättsombud Maria Rehbinder nås bäst per e-post eller telefon. E-post: maria.rehbinder@aalto.fi, tfn: 040 824 1500 och (09) 4703 0419
 

Personal och tjänster

Chef

Undervisningsteaterns chef leder, utvecklar och övervakar enhetens verksamhet samt ansvarar för dess ekonomi. Chefen planerar säsongsverksamheten i de olika scenutrymmena och svarar på frågor om extern uthyrning av lokalerna. 

 

Kontaktuppgift

Jyri Pulkkinen
E-mail: jyri.pulkkinen@uniarts.fi
Tel. +358 50 572 2058

Scenkonstproduktion 

 

Scenkonstproduktionsgruppen består av fyra producenter samt bl.a. en produktionssekreterare som ansvarar för biljettförsäljningen.

Gruppen koordinerar och producerar de dans- och teaterproduktioner som ingår i examensfordringarna samt gästspel och turnéer. Det ingår även i gruppens arbete att producera Teaterhögskolans fester med program, offentliga betygsutdelningar och professorernas prologer.

Scen

För undervisningsteaterns scener och verksamhet ansvarar under ledning av scenchefen fem scenmästare, som är utbildade på det snickeri- och metallarbete som behövs för att designa och bygga teaterdekorer.

 

Scenmästarna bygger och sätter upp dekorer samt handleder i hur man använder dekorerna, möbelförrådet och scentekniken.

 

I scengruppens uppgifter ingår också att övervaka föreställningarna och säkerställa publikens och de studerandes säkerhet under föreställningarna.

 

Gruppen samarbetar med utbildningen i scenografi på Aalto-universitetet Högskolan för konst, design och arkitektur. Vidare erbjuder man i mån av möjlighet platser för lärande i arbete för studerande på andra skolor inom området. 

Rekvisita

 

Teaterhögskolans rekvisita designar, tillverkar och köper in ny rekvisita samt omarbetar den rekvisita som finns i förrådet för de  studerandes repetitioner och föreställningar.

 

I rekvisitaförrådet finns tusentals föremål från olika decennier. De som arbetar med rekvisitan hjälper de studerande att hitta passande rekvisita och handleder i hur man använder den.

 

Rekvisitan har öppet vardagar kl. 12–14. Besök på andra tider avtalas i förväg.

 

Scen och rekvisita

Produktionscenchef
Scenmästare
Rekvisitör
Scenmästare
Scenmästare
Scenmästare
Scenmästare
Scenmästare

Kostym

Kostymen tillverkar, lagar, omarbetar, underhåller och designar vid behov kostymer till Teaterhögskolans föreställningar och för användning i undervisningen. Det stora kostymförrådet är kärnan i verksamheten. Vidare finns ett skomakeri, ett färgeri samt ett mask- och perukförråd.

 

Kostymen samarbetar med utbildningen i kostymdesign inom scenkost på Aalto-universitetet Högskolan för konst, design och arkitektur. Vidare erbjuder man i mån av möjlighet platser för lärande i arbete för studerande på andra skolor inom området. 

 

Kostym

Kostymmästare
Kostymmästare
Puvuston päällikkö
Kostymmästare
Kostymmästare

Ljus och ljud

Gruppens ljusdesigner ansvarar för ljustekniken i scenutrymmena och designar och sköter om ljuset vid föreställningarna.

I tur och ordning fungerar en av ljusdesignerna som ljusansvarig samt kontaktperson för de studerande och för gästande ljusdesigner.

 

I gruppen arbetar två ljudtekniker. De ansvarar för den elektroniska ljudåtergivningen i undervisningslokaler och scenutrymmen samt för ljudstudion och kan arbeta som ljuddesigner i Teaterhögskolans produktioner.

 

En av ljudteknikerna ansvarar för den audiovisuella utrustningen och handledningen i dess användande samt inspelningen av föreställningarna och arkiveringen av det inspelade materialet.

 

I TeaK-Kookos finns tre arbetsstationer där de studerande kan redigera videomaterial för föreställningarna.

Ljus och ljud

Ljusplanerare
Ljusplanerare
Ljusplanerare
Ljudplanerare
Ljusplanerare
AV-mästare
Övningsmästare
AV-mästare

Scenutrymmen

I Teak-Kookos finns fem scenutrymmen som är fullt utrustade för föreställningar: Teatersalongen och Studio 1-4. Alla salar har tillräcklig med el och man kan rigga ljus, ljud och scenografi med hjälp av servicebryggor, tvärslåar, trossar och lyftkedjor. På väggarna sitter C-balkar med en meters mellanrum för motsvarande riggningar. Runt utrymmena löper skenor och salarna kan hängas in med ljusogenomträngligt svart moltontyg. Den högsta tillåtna belastningen på bommarna i taket är 40 kg/m2, vilket i praktiken räcker för riggning av strålkastare och högtalare. Alla utrymmen förutom Studio 1 har sviktande dansgolv och golvvärme.

 

Scenerna och salongerna kan varieras (Nivoflex och Stageright) och publikstolarna han kopplas ihop. I anslutning till scenerna finns närförråd för lättare dekorer vilka också kan användas som bakscen.

 

Utmärkta ljus- och ljudlösningar samt videoprojiceringar kan åstadkommas i alla lokaler. De ligger på samma plan som verkstäderna vilket underlättar arbetet med att bygga upp och riva.

Föreställningar kan också sättas upp i danssalarna 523 och 709 samt i övningssalarna 531, 532, 534 och 535. I övriga utrymmen kan man bara ha interna arrangemang som demonstrationsuppvisningar m.m.

 

Teaterhögskolans egna arrangemang prioriteras när det gäller bokning av lokaler. I vissa fall kan lokalerna hyras ut för externa evenemang som har en tydlig koppling till skolans verksamhet.