Kontaktuppgifter

E-postadresserna har formen fornamn.efternamn@uniarts.fi
 

Doktorandprogrammets chef, vice dekan, professor, Mika Elo (2015-2020)
Doktorandprogrammets professor Lea Kantonen (2016-2020)
Lektor Petri Kaverma (2018-2019)
Universitetsforskare Denise Ziegler  (2018-2021)
Universitetsforskare Tuula Närhinen  (2019-2022)

 

Gästforskare Annette Arlander  (2017-2020)
Gästforskare Timo Heino  (2018-2020)
Gästforskare Marjatta Oja  (2018-2021)
Gästforskare Johanna Lecklin (2019-2022) 
Gästforskare Jan-Erik Andersson (2020-2021)

 

Planerare (forskning) Michaela Bränn tfn 040 6313553
Planerare (doktorandutbildning)  Jukka Tuominen  tfn 050 4706996

Doktorand Stephanie Misa (2017-2019)
Doktorand Ilya Orlov (2017-2019)
Doctorand Pilvari Pirtola (2018-2019)
Doktorand Bruno Caldas (2019–2021)
Doktorand Jack Faber (2019–2021)
Doktorand Anni Laakso (2019)
Doktorand Mia Seppälä (2019)
Doktorand Miklos Gaal (2019)
Doktorand Mireia Saladrigues (2020–2021)

 

Medarbetare vid Bildkonstakademin som också idgar forskning: 
 

Lektor Stig Baumgartner

Professor Hanna Johansson

Dekan Jan Kaila

Lektor Marika Orenius

Professor Tarja Pitkänen-Walter

Lektor Tuomo Rainio

Professor Anna-Kaisa Rastenberger

Professor Anita Seppä

Vice dekan Johanna Vakkari

Professor Annu Vertanen