Kontaktuppgifter

E-postadresserna har formen fornamn.efternamn@uniarts.fi
 

Doktorandprogrammets chef, vice dekan, professor, Mika Elo

Doktorandprogrammets professor Lea Kantonen

Lektor Petri Kaverma

Universitetsforskare Denise Ziegler (2018-2021)

Doktorand Stephanie Misa (2017-2019)
Doktorand Ilya Orlov (2017-2020)
Doctorand Pilvari Pirtola (2018-2019)


Gästforskare Annette Arlander (2017-2020)


Gästforskare Tuula Närhinen (2017-2021)


Gästforskare Timo Heino (2018-2020)


Gästforskare Marjatta Oja (2018-2021)


Gästforskare Johanna Lecklin (2019-2022) 

 

Forskningskoordinator Michaela Bränn 040 6313553

Studieamanuens Jukka Tuominen 050 4706996