Utbildningsprogrammet i skådespelarkonst på svenska

Målsättningen med studierna för den treåriga kandidatexamen är att den studerande, efter avlagd examen, kan tillämpa de basfärdigheter som skådespelararbetet kräver. I studierna för den tvååriga magisterexamen utvecklar och fördjupar den studerande sitt konstnärskap och vidgar sin teatersyn.

Aktuellt

Studier

Det svenskspråkiga utbildningsprogrammet i skådespelarkonst har som mål att utbilda professionellt kompetenta och fördomsfria skådespelare. Programmet stöder den studerandes väg mot ett självständigt konstnärskap och vill därigenom ge inspiration och kulturella impulser till det svenskspråkiga teaterfältet i Finland. Konstnärligt utvecklingsarbete och experimentell verksamhet bidrar till att kontinuerligt utveckla utbildningen och undervisningen. Nordiskt samarbete är också en viktig del av programmet.

Utbildningsprogrammet består av följande studiehelheter: skådespelarkonst (huvudämne), improvisation, tal och  röst, musik och sång, rörelseträning, teater- och idéhistoria, litteratur, textanalys och språkstudier.

Examens- och undervisningsspråk är svenska.

Pedagoger

Anders Carlsson
Professor
antancarlsson@gmail.com

Stina Engström
Lektor
stina.engstrom@uniarts.fi

Mari Kätkä
Lektor
mari.katka@uniarts.fi

Gästartister

Gästartister

Uppdaterats

Ansökning

Nästa antagning till magisterstudier i skådespelarkonst (2 år) 2019.

Vartannat/vart tredje år antas 8-12 nya studerande till utbildningsprogrammet. Nästa antagning till den femåriga utbildningen (kandidat+magister) är våren 2021. Närmare upplysningar om antagningsprov och ansökningsförfarande framgår ur Konstuniversitetets antagningsguide.

 

 

Kontakt

E-postadresserna har formen fornamn.efternamn (at) uniarts.fi 

 

Planerare
Karlsson Ann-Charlotte

 

Studiekoordinator

Wikström Mikaela (familjeledig)