Utbildningsprogrammet i skådespelarkonst (på finska)

Studier

Årligen börjar 12-14 studerande på det finskspråkiga utbildningsprogrammet i skådespelarkonst.

 

Jämsides med den studerandes egen konstnärliga utveckling betonas i skådespelarstudierna den karakteristiska samarbetsanda som råder inom teatern. Målsättningen är att stödja den studerande i hans eller hennes fortsatta personliga utveckling och hjälpa honom eller henne att hitta sin identitet som en del av arbetsgruppen. Syftet är att redan under studietiden uppmuntra de blivande teaterkonstnärerna att söka efter och skapa gemensamma teman, former, arbetssätt och scenspråk och hitta framtida arbetskamrater bland studiekamraterna. Under studierna samarbetar man med studerande inom koreografi, dans, ljusdesign, ljuddesign, filmkonst, scenografi och kostymdesign. Andra samarbetspartner är teatrar, teaterverksamma, universitet och andra intressegrupper.

 

Kandidatstudierna omfattar tre år och magisterstudierna två år.

 

Målsättningen är att den studerande ska kunna arbeta interaktivt och med respekt för andra i grupp och delge arbetsgruppen sina erfarenheter och visioner. Kandidatutbildningen inriktas på att behärska de grundläggande principerna för teaterarbete. Undervisningen för kandidatexamen går årskursvis och studierna förutsätter heltidsnärvaro.

 

Magisterstudierna utvecklar och fördjupar den studerandes praktiska kunnande, förmåga att arbeta självständigt och tänka analytiskt, kunskaper om traditioner och framför allt hans eller hennes naturliga lust att fördomsfritt upptäcka nytt och skapa nya samband och kombinationer. Studierna för magisterexamen är alternativa till innehållet och betydelsen av självständigt arbete för planeringen och genomförandet av studierna betonas.

Att spela teater är i grunden en kroppslig aktivitet, kroppstekniker och interaktiva positioner, som kan övas in. Det centrala i studierna är aktivitet, övning, såväl när det gäller skådespelarkonst som teknik och uttryck. Varje studerande bär med sig sin egen perception av världen samt sin egen generations syn på och erfarenheter av livet, något som både uppmuntras och utmanas i utbildningen.

 

Utbildningen sker i en interaktiv anda och omfattar individuell, närvarande kontaktundervisning, som engagerar såväl lärare som studerande. Utbildningsprogrammet bjuder på utmaningar, intellektuellt och kunskapsmässigt, för personlig utveckling med betoning på helheten. Det är en inlärningsmiljö där den studerande kan testa och misslyckas, testa och lyckas, gå vidare, gå tillbaka, testa det välkända och trygga liksom det obekanta och skrämmande i en atmosfär som är inspirerande, utmanande men också trygg.

 

Examens- och undervisningsspråk är finska.

Kandidaatti- ja maisteriopinnoista

Kontakt

E-postadresserna har formen fornamn.efternamn (at) uniarts.fi

 

Avdelningssekreterare
Britt-Marie Back-Soininen
p. 0400 792 030

 

Planerare
Elisa Joro
p. 0400 792 048