Utbildningsprogrammet i ljusdesign

Under det treåriga utbildningsprogrammet i ljusdesign bekantar de studerande sig med fältets tradition, nutida praxis och begrepp, lär sig hantera branschens uttryck och verktyg, lär känna den konstnärliga planeringsprocessen och att arbeta som aktiva, fullvärdiga medlemmar i en konstnärlig planeringsgrupp bestående av flera yrkesgrupper. Det tvååriga magisterprogrammet i ljusdesign stärker den studerandes färdigheter att producera konstnärligt innehåll och viljan att göra praktiskt arbete.

Treårig utbildning, 180 sp

Treårig utbildning, 180 sp

Treårig utbildning, 180 sp
Grunduppdraget för utbildningsprogrammet i ljusdesign är att utbilda ljusdesigner för teater-, performance- och kulturområdet, som kan arbeta bl.a. inom teater, dans, opera, musik, cirkus och media. Utbildningen öppnar den studerandes idévärld, ger verktyg för att tänka estetiskt och scenografiskt om ljus, för det tekniska utförandet och för analys och argumentation, och stöder den studerandes utveckling till en designer som för en dialog med sin omgivning. Kunskaperna från utbildningen är också användbara för musei- och utställningsverksamhet samt evenemangsproduktion.

 

Syftet är att utbilda kandidater i teaterkonst med inriktning på ljusdesign som behärskar ett brett område. En kandidat som utexaminerats från utbildningsprogrammet i ljusdesign är väl förtrogen med traditioner, nutida praxis och begrepp inom området, behärskar dess uttrycksmedel och verktyg, är väl förtrogen med den konstnärliga planeringsprocessen och kan arbeta i en multiprofessionell konstnärlig planeringsgrupp som en aktiv, fullvärdig medlem. Genom utbildningen befästs den studerandes förmåga att producera konstnärligt innehåll och hans eller hennes lust att arbeta med det i praktiken.

 

I utbildningen utvecklas den studerandes förmåga att kommunicera, dokumentera och söka information, att bedöma sitt eget och andras arbete samt att ge och ta emot feedback. I utbildningen får den studerande stöd med att utveckla sitt eget arbete, lär sig att organisera arbetet och leda arbetsgrupper samt fungera på ett etiskt sätt i sin arbetsmiljö. En utexaminerad ljusdesigner har förmåga att ta till sig ny teknik och nya arbetssätt och har en kritisk blick. En ljusdesigner kan vara fast anställd på en teater, arbeta som freelancer, på företag, i fria grupper eller som självständig designer och konstnär oavsett uttrycksform. Under studietiden samarbetar man bland annat med studerande i ljuddesign, koreografi, dans, regi, dramaturgi, scenografi, kostymdesign och pedagogik. Andra samarbetspartners är teatrar, teaterverksamma, universitet och andra intressegrupper.

 

Under kandidatutbildningens (180 sp) första läsår lär man sig både ljus- och ljuddesign, bekantar sig med scenkonstens olika områden, ljusets och ljudets egenskaper och att använda dem i scenkonst. Från och med andra studieåret inriktar sig den studerande på ljusdesign. Fokus ligger på att lära sig om den process i vilken verket växer fram och framför allt på att lära sig fungera som en del av en konstnärlig grupp. Den studerande utvecklar sin förmåga att arbeta i grupp och lär sig att använda olika ljusdesignverktyg för att förmedla sina idéer till de andra konstnärerna i arbetsgruppen. Tredje året av studierna i ljusdesign ägnas huvudsakligen åt en fullskalig produktion i samarbete med de andra utbildningsprogrammen samt att arbeta fram lärdomsprovet för kandidatexamen, en portfolio.

 

Jämsides med den egna konstnärliga utvecklingen betonas det samarbete som är karakteriskt för teatern. En stor del av studierna grundas på gemensamma studier och gemensamt scenarbete: demoföreställningar och produktioner tillsammans med studerande på de andra utbildningsprogrammen. Syftet är att redan under studietiden uppmuntra de blivande teaterkonstnärerna att söka efter och skapa gemensamma teman, former, arbetssätt och scenspråk och hitta framtida arbetskamrater bland studiekamraterna. Den studerande förutsätts kunna och föra en dialog med och respektera andra under grupparbete. Målsättningen är att stödja den studerande i hans eller hennes fortsatta personliga utveckling och hjälpa honom eller henne att hitta sin identitet som en del av arbetsgruppen.


Scenframställning, en mötesplats
På Teaterhögskolan är scenframställningen den gemensamma nämnaren och mötesplatsen för alla utbildningsprogram. I föreställningen möts arbetsgruppens konstnärliga mål, uttrycksmedel och talanger; i föreställningen möter de studerande sina närmaste arbetskamrater; ljus- och ljuddesignern möter dramaturgen, regissören, koreografen, kostymdesignern och scenografen – och en levande publik.


Ljusdesign är internationellt gångbart
Ljus och ljud är utomspråkliga uttrycksmedel som möjliggör konstnärligt arbete, undervisning och forskning över kulturgränserna.

 

Examens- och undervisningsspråk är finska. Undervisningen sker i huvudsak på finska. Den studerande har rätt att i undervisningen använda svenska både muntligt och skriftligt om inte annat anges i undervisningsplanen eller undervisningens natur så kräver.

 

Magisterexamen i teaterkonst

Magisterexamen i teaterkonst

Två årig utbildning, 120 sp

Grunduppdraget för magisterprogrammet i ljusdesign är att utbilda ljusdesigner för teater-, performance- och kulturområdet, som kan arbeta bl.a. inom teater, dans, opera, musik, cirkus och media. Utbildningen öppnar den studerandes idévärld, ger verktyg för att tänka estetiskt och scenografiskt om ljus, för det tekniska utförandet och för analys och argumentation, och stöder den studerandes utveckling till en designer som för en dialog med sin omgivning. Kunskaperna från utbildningen är också användbara för musei- och utställningsverksamhet samt evenemangsproduktion.

 

Syftet är att utbilda magistrar (och kandidater) i teaterkonst med inriktning på ljusdesign som behärskar ett brett område. En magister som utexaminerats från utbildningsprogrammet i ljusdesign är väl förtrogen med traditioner, nutida praxis och begrepp inom området, behärskar dess uttrycksmedel och verktyg, är förtrogen med den konstnärliga planeringsprocessen och kan arbeta i en multiprofessionell konstnärlig planeringsgrupp som en aktiv, fullvärdig medlem. Genom utbildningen befästs den studerandes förmåga att producera konstnärligt innehåll och hans eller hennes lust att arbeta med det i praktiken.

 

I utbildningen utvecklas den studerandes förmåga att kommunicera, dokumentera och söka information, att bedöma sitt eget och andras arbete samt att ge och ta emot feedback. I utbildningen får den studerande stöd med att utveckla sitt eget arbete, lära sig att organisera arbetet och leda arbetsgrupper samt fungera på ett etiskt sätt i sin arbetsmiljö. En utexaminerad ljusdesigner har förmåga att ta till sig ny teknik och nya sätt att arbeta samt har en kritisk blick. En ljusdesigner kan vara fast anställd på en teater, arbeta som freelancer, på företag, i fria grupper eller som självständig designer och konstnär oavsett uttrycksform. Under studietiden samarbetar man bland annat med studerande i ljuddesign, koreografi, dans, regi, dramaturgi, scenografi, kostymdesign och pedagogik. Andra samarbetspartner är teatrar, teaterverksamma, universitet och andra intressegrupper.

 

En ljusdesigner som utexaminerats som magister i teaterkonst på teaterhögskolan är en självständig konstnär som kan arbeta som en kreativ och innovativ del av en konstnärlig grupp. En utbildad ljusdesigner kan också vidareutveckla sin konstart både som en del av många andra konstarter och som tillämpad konst och självständig ljusdesign. En ljusdesigner är väl förtrogen med traditionen inom sin konstart och behärskar den teknik och planeringsprocess som krävs. En ljusdesigner kan utnyttja det invecklade teatermaskineriet för att uppnå sina konstnärliga syften. En ljusdesigner har förmåga att ta till sig ny teknik och nya arbetssätt och har en kritisk blick. En ljusdesigner kan vara fast anställd på en teater, arbeta som freelancer, i fria grupper eller som självständig designer och konstnär oavsett uttrycksform.

 

I de fördjupande studierna för magisterexamen (120 sp) har man möjlighet att göra individuella val, experiment och specialisera sig. I magisterexamen ingår obligatoriska studier inklusive lärdomsprov motsvarande 68 studiepoäng. Studierna omfattar alternativa studieperioder och andra självständigt utförda uppgifter som assistentarbete, praktik och konstnärliga arbeten, som väljs individuellt.

 

Jämsides med den egna konstnärliga utvecklingen betonas det samarbete som är karakteristiskt för teatern. En stor del av studierna grundas på gemensamma studier och gemensamt scenarbete: demoföreställningar och produktioner tillsammans med studerande på de andra utbildningsprogrammen. Syftet är att redan under studietiden uppmuntra de blivande teaterkonstnärerna att söka efter och skapa gemensamma teman, former, arbetssätt och scenspråk och hitta framtida arbetskamrater bland studiekamraterna. Den studerande förutsätts kunna och föra en dialog med och respektera andra under grupparbete. Målsättningen är att stödja den studerande i hans eller hennes fortsatta personliga utveckling och hjälpa honom eller henne att hitta sin identitet som en del av arbetsgruppen.

 

Examens- och undervisningsspråk är finska. Undervisningen sker i huvudsak på finska. Den studerande har rätt att i undervisningen använda svenska både muntligt och skriftligt om inte annat anges i undervisningsplanen eller undervisningens natur så kräver.

Games and Virtual Reality in Performing Arts (GVRiPA), 25 cr study module

Games and Virtual Reality in Performing Arts (GVRiPA), 25 cr study module

Games and Virtual Reality in Performing Arts (GVRiPA) study module focuses on the implementation of games, game design and virtual reality into performance by exploring the theories, methodologies and practices of performance, game design and their synthesis. The study module has developed from previous (DiViDe) iterations 2016 and 2018 and will be organized again during spring term 2020. Studies are organized by University of the Arts Helsinki and Aalto University. Read more on  GVRiPA webpage.

Studerande

Studerande

2017

Lauri Hietala
Mikko Hirvonen
Tuomas Honkanen
Ilmari Pesonen

Utexaminerade

Utexaminerade

Magister i teaterkonst:

 

2018

Eero Erkamo

Riikka Karjalainen

Mateus Manninen

Alexander Salvesen

 

1990-2002                        

Tomi Humalisto

Kimmo Karjunen

 

Utexaminerade doktorer i teaterkonst

Tomi Humalisto (2012) Toisin tehtyä, toisin nähtyä - esittävien taiteiden valosuunnittelusta muutosten äärellä

Lärare

Professor
Universitetslektor

Ansökning

Utbildningsprogrammet i ljusdesign väljer nya studerande alltid på våren. Urvalsproven ordnas i maj.

 

 

Kontakt

Besöksaddress: Fågelviksgatan 3, 00530 Helsingfors

 

 

E-postadresserna har formen fornamn.efternamn (at) uniarts.fi.

 

Planerare
Tiia Kurkela
gsm +358 (0) 400 792 049

 

Avdelningssekreterare
Raija Koskivaara
gsm +358 (0) 400 792 024

 

Övningsmästare
Seija Suontausta
gsm +358 (0) 400 792 750


AV-mästare
Kari Tossavainen (Ufo)
gsm +358 (0) 400 792 003

Lokaler

Lokaler

Lokalerna är utrustade med den modernaste ljus- och videotekniken, som regelbundet uppdateras.


Ljusstudion

Ljusstudion påminner mer om ett laboratorium än om en scen. Det är inte endast en svart låda, utan det finns fönster och ljustoner på väggarna också. Scenen kan göras svart med hjälp av gardiner. Utrymmet är inte godkänt för offentliga föreställningar men det rymmer upp till 40 människor. Studion är 225 m² och foajén är 53 m².

Ljusbryggor på två nivåer ger enkel åtkomst till alla lampor. Studion är liten nog för ett snabbt, effektivt arbete och stor nog för att göra saker på riktigt.

Golvet är faner med svart film. Det är möjligt att använda nitmaskin och skruvar på golvet. Det är möjligt att använda rök, dimma och ånga i utrymmet.

Ljusstudion har en liten foajé. Det finns ett ljudisolerat fönster till inspelningsstudion intill.


Videoworkshopparna 1 och 2 (rummen 512 och 513)

Videoworkshopparna ligger på femte våningen. De är planerade för videoeditering och mindre grupparbeten. Videoworkshop 1 är 23 m², Videoworkshop 2 är 19 m².

Ljusstudion har en liten foajé. Det finns ett ljudisolerat fönster till inspelningsstudion intill.


Ljusstudiorna

Ljussstudiorna ligger på byggnadens sjätte våning. De består av strukturellt identiska kontrollrum och två studiorum med olik planering och dimensionering. Studiorna är akustiskt isolerade från resten av byggnaden. Ljusstudiorna kan fritt användas med någondera av kontrollrummen. Även ljusstudion 601 kan användas som inspelningslokal för musikinspelning i stor skala.

Kontrollrummen är planerade för att ge största möjliga lyssningsyta för kursarbeten. Lyssningsmiljön är kalibrerad och kompatibel med ITU-775. Det är möjligt att producera, lyssna på och redigera ljudmaterial i många format från stereofoniskt upp till surroundljud 6.1.


Rum 607: Dialogstudion

Den här studion är planerad för inspelning av dialog och ljudeffekter. Inspelningsrummet är 11 m².


Rum 609: Musikstudion

Denna studio är planerad för inspelning av musik. Inspelningsrummet är 49 m². Det är utrustat med flyttbara akustiska paneler för att kontrollera och variera rummets akustik.


Ljud Workshopparna 1 och 2 (rummen 409, 410)

Ljud Workshopparna ligger på fjärde våningen. De är planerade för ljudeditering och mindre grupparbeten. De är utrustade med enklare system än inspelningsstudiorna, huvudfokus här är att lära sig ljudbildning, editering och produktionstekniker. Systemen är planerade för att garantera lätt integrering med de bärbara datorer de studerande använder för produktionsarbetet.


CAD-klassrummet (rum 401)

Datasalen har full kompatibilitet med CAD.


Projektklassen (rum 514)

Projektklassen är en mångsidigt utrustad lokal för de behov workshopparna ställer. I klassrummet är det möjligt att utveckla och testa olika kombinationer av föreställningar, grupparbeten och tekniker. Rumslösningen är flexibel och gör mångsidiga verksamheter med ljud, ljus, video och elektronik möjliga. 


Andra utrymmen

De studerande har en 24-tillgång till lokalerna. Aulorna kan användas för elevutställningar.


Rum 411: Målarrummet

Det finns ett rum för alla de där smutsiga projekten. Målarrummet har ett robust golv, en vattenstation, en tvättmaskin och ett sugbord för att suga ut målångorna.


Klassrummen 405 och 407

Dessa är två vanliga klassrum. Det mindre är 57 m² och det större är 95 m². Det finns bord och stolar för 10 elever i varje rum. Det större klassrummet har även stora bockbord för skissering, modellbygge och andra långvariga projekt.