Utbildningsprogrammet i ljuddesign

Under de treåriga kandidatstudierna inom utbildningsprogrammet i ljuddesign lär de studerande känna ljuduttryckets traditioner, nuvarande praxis och begrepp, att hantera ljudliga uttryckssätt och verktyg och lär känna den konstnärliga planeringsprocessen. Magisterprogrammets utbildning fördjupar och breddar den studerandes ljudestetiska tänkesätt, erbjuder redskap för analys och argumentering samt stöder den studerandes tillväxt som en konstnär som agerar i växelverkan med sin omgivning.

 

Studier

Kandidatexamen i teaterkonst

Kandidatexamen i teaterkonst

Treårig utbildning, 180 sp

 

En kandidat som utexaminerats från utbildningsprogrammet i ljud är väl förtrogen med ljuduttryckets traditioner, nutida praxis och begrepp inom området, behärskar ljudets uttrycksmedel och verktyg, är förtrogen med den konstnärliga planeringsprocessen och kan arbeta i en multiprofessionell konstnärlig arbetsgrupp som en aktiv medlem. Genom utbildningen befästs den studerandes förmåga att producera konstnärligt innehåll och hans eller hennes lust att arbeta med det praktiskt.

 

I utbildningen utvecklas den studerandes behärskning av sitt material och förmågan att bedöma sitt eget och andras arbete samt att ge och ta emot feedback. I utbildningen får den studerande stöd med att utveckla sitt eget arbete, lär sig att organisera arbetet och leda arbetsgrupper samt fungera på ett etiskt sätt i sin arbetsmiljö. En utexaminerad ljuddesigner har förmåga att ta till sig ny teknik för konstnärliga uttryck och nya sätt att arbeta samt har en kritisk blick. En ljuddesigner kan vara fast anställd på en teater, arbeta som freelancer, på företag, i fria grupper eller som självständig designer och konstnär oavsett uttrycksform.

 

Under kandidatutbildningens (180 sp) första läsår bekantar sig den studerande med scenkonstens olika områden, ljusets och ljudets egenskaper och lär sig använda dessa i scenkonst. Från och med andra studieåret inriktar sig den studerande på ljuddesign. Fokus ligger på att lära sig om den process i vilken verket växer fram och framför allt på att lära sig fungera som en del av en konstnärlig grupp. Den studerande utvecklar sin förmåga att arbeta i grupp och lär sig att använda olika ljuddesignverktyg för att förmedla sina idéer till de andra konstnärerna i arbetsgruppen. Tredje året av studierna ägnas huvudsakligen åt en fullskalig produktion i samarbete med de andra utbildningsprogrammen samt att arbeta fram lärdomsprovet för kandidatexamen, en portfolio.

 

Examens- och undervisningsspråk är finska. Undervisningen sker i huvudsak på finska. Den studerande har rätt att i undervisningen använda svenska både muntligt och skriftligt om inte annat anges i undervisningsplanen eller undervisningens natur så kräver.

Magisterexamen i teaterkonst

Magisterexamen i teaterkonst

Tvåårig utbildning, 120 sp

 

Grunduppdraget för magisterprogrammet i ljud är att utbilda professionella, ljuddesigner med förmåga att uttrycka sig och samarbeta för det inhemska såväl som det utländska konstområdet. Utbildningen fördjupar och breddar den studerandes estetiska tänkande om ljud, erbjuder verktyg för analys och argumentation och stödjer den studerandes utveckling till en duktig konstnär som för en dialog med sin omgivning.

 

En ljuddesigner som utexaminerats som magister i teaterkonst på Teaterhögskolan är en självständig konstnär som kan arbeta som en kreativ och innovativ del av en konstnärlig grupp. En utbildad ljuddesigner kan också vidareutveckla sin egen konstart, och många andra konstarter som medarbetare inom teater, dans, opera, cirkus, musik, performance osv., både som tillämpad konst och självständig ljuddesign. En ljuddesigner är förtrogen med traditionerna inom sin konstart och kan tillämpa och utveckla den teknik och planeringsprocess som behövs för den. En ljuddesigner kan utnyttja den invecklade ljudutrustningen för att uppnå sina konstnärliga syften. En ljuddesigner har förmåga att ta till sig ny teknik och nya arbetssätt och har en kritisk blick. En ljuddesigner kan vara fast anställd på en teater, arbeta som freelancer, i fria grupper eller som självständig designer och konstnär oavsett uttrycksform.

 

I de fördjupande studierna för magisterexamen (120 sp) har man möjlighet att göra individuella val, experiment och specialisera sig. I magisterexamen ingår obligatoriska studier inklusive lärdomsprov motsvarande 66-68 studiepoäng. Studierna omfattar alternativa studieperioder och andra självständigt utförda uppgifter som assistentarbete, praktik och konstnärliga arbeten, som väljs individuellt.

 

Examens- och undervisningsspråk är finska. Undervisningen sker i huvudsak på finska. Den studerande har rätt att i undervisningen använda svenska både muntligt och skriftligt om inte annat anges i undervisningsplanen eller undervisningens natur så kräver.

Lärare

Lärare

Tuomas Fränti
Lektor

Jokke Heikkilä
Lektor

Jari Kauppinen
Professor

Heidi Soidinsalo
Lektor

 

Studerande

Studerande

2016

Antti Kainulainen
Riku-Pekka Kellokoski
Konsta Ojala
Laura Palanne

 

2015

Atte Kantoinen
Pekka Kiiliäinen
Onni Pirkola
Oula Rytkönen

 

2014

Antero Kemppi
Jari Koho
Kalle Rasinkangas
Nicolas Rehn

 

2013


Tuukka Pasanen
Markus Tapio

 

MA studerande

Ville Aalto

Eero Auvinen

Jukka Herva

Ville Kabrell

Tom Lönnqvist

Tatu Nenonen

Eero Nieminen

Niklas Nybom

Kristian Pernilä

Eero Pulkkinen

Johanna Puuperä

Ilkka Tolonen

 

Doktorander

 

Mikael Eriksson
 

Antti Nykyri
 

Pessi Parviainen

Tutkintovaatimukset ja opetusohjelmat

Antagning

Till utbildnings- och magisterprogrammen i ljuddesign antas studerande en gång om året på våren. Urvalsproven hålls maj. Urvalet äger rum i flera steg och mellan dem sker en gallring.

 

 

SAMA: Sound Art & Sonic Arts education

The education in sound art and sonic arts combines the knowledge of UniArts’ three academies: Sibelius Academy, the Academy of Fine Arts and Theatre Academy Helsinki. SAMA is a University of the Arts pilot program to develop mobility and collaboration between the academies.

 

Kontakt

Besöksaddress: Fågelviksgatan 3, 00530 Helsingfors

 

 

E-postadresserna har formen fornamn.efternamn (at) uniarts.fi 

 

Planerare
Tiia Kurkela
gsm +358 (0) 400 792 049

 

Avdelningssekreterare
Raija Koskivaara
gsm +358 (0) 400 792 024

 

Övningsmästare
Seija Suontausta
gsm +358 (0) 400 792 750

 

AV-mästare
Kari Tossavainen (Ufo)
gsm +358 (0) 400 792 003

Lokaler

Lokaler

Ljudstudiorna

Ljudstudiorna ligger på byggnadens sjätte våning. De består av strukturellt identiska kontrollrum och två studiorum med olik planering och dimensionering. Studiorna är akustiskt isolerade från resten av byggnaden. Inspelningsstudiorna kan fritt användas med någondera av kontrollrummen. Även ljusstudion 601 kan användas som inspelningslokal för musikinspelning i stor skala.

Kontrollrummen är planerade för att ge största möjliga lyssningsyta för kursarbeten. Lyssningsmiljön är kalibrerad och kompatibel med ITU-775. Det är möjligt att producera, lyssna på och redigera ljudmaterial i många format från stereofoniskt upp till surroundljud 6.1.

 
Rum 607: Dialogstudion

Den här studion är planerad för inspelning av dialog och ljudeffekter. Inspelningsrummet är 11 m².


Rum 609: Musikstudion

Denna studio är planerad för inspelning av musik. Inspelningsrummet är 49 m². Det är utrustat med flyttbara akustiska paneler för att kontrollera och variera rummets akustik.


Ljud Workshopparna 1 och 2 (rummen 409, 410)

Ljud Workshopparna ligger på fjärde våningen. De är planerade för ljudeditering och mindre grupparbeten. De är utrustade med enklare system än inspelningsstudiorna, huvudfokus här är att lära sig ljudbildning, editering och produktionstekniker. Systemen är planerade för att garantera lätt integrering med de bärbara datorer de studerande använder för produktionsarbetet.


Ljusstudion

Ljusstudion påminner mer om ett laboratorium än om en scen. Det är inte endast en svart låda, utan det finns fönster och ljustoner på väggarna också. Scenen kan göras svart med hjälp av gardiner. Utrymmet är inte godkänt för offentliga föreställningar men det rymmer upp till 40 människor. Studion är 225 m² och foajén är 53 m².

Ljusbryggor på två nivåer ger enkel åtkomst till alla lampor. Studion är liten nog för ett snabbt, effektivt arbete och stor nog för att göra saker på riktigt.

Golvet är faner med svart film. Det är möjligt att använda nitmaskin och skruvar på golvet. Det är möjligt att använda rök, dimma och ånga i utrymmet.

Ljusstudion har en liten foajé. Det finns ett ljudisolerat fönster till inspelningsstudion intill.


Videworkshopparna 1 och 2 (rummen 512 och 513)

Videoworkshopparna ligger på femte våningen. De är planerade för videoeditering och mindre grupparbeten. Videoworkshop 1 är 23 m², Videoworkshop 2 är 19 m².


Andra utrymmen

De studerande har en 24-tillgång till lokalerna. Aulorna kan användas för elevutställningar.


Rum 411: Målarverkstad

Det finns ett rum för alla de där smutsiga projekten. Målarrummet har ett robust golv, en vattenstation, en tvättmaskin och ett sugbord för att suga ut målångorna.


Klasrummen 405 och 407

Dessa är två vanliga klassrum. Det mindre är 57 m² och det större är 95 m². Det finns bord och stolar för 10 elever i varje rum. Det större klassrummet har även stora bockbord för skissering, modellbygge och andra långvariga projekt.