Photo: Veikko Kähkönen

Utställningen Odd Bird samlade europeiska konststuderande

Grupputställningen i samarbete mellan Bildkonstakademin och Checkpoint Helsinki söker svaret på frågan vart bildkonsten är på väg.

– Lokala miljöer är inte längre en avgörande faktor för unga konstnärer, svarar Seppo Salminen på frågan om bakgrunden till utställningen Odd Bird som hölls i augusti i Bildkonstakademins lokal Kuva/Tila.

Teknologin möjliggör förenhetligande av konst. Därför ville man i Helsingfors skapa en internationell utställning där unga runt om i Europa fick presentera sina arbeten.

Namnet Odd Bird syftar på att utställningen går mot strömmen. Vi ville nå unga som skapar konst på ett annorlunda sätt, förklarar Salminen projektikoordinator för Kuva/Tila.

Utställningen är ett samarbete med Checkpoint Helsinki som är en organisation som beställer och producerar nutidskonst. Checkpoint Helsinki bjuder in internationella konstnärer och kuratorer att arbeta i Helsingfors, vilket gör nutidskonsten synlig i Helsingfors stadsbild.

Bildkonstakademin och Checkpoint Helsinki valde ut tio unga konstnärer vid europeiska konstakademier och bjöd in dem till en grupputställning i Helsingfors. Därigenom fick de en chans att skapa nätverk och utbyta tankar om hur det är att vara ung konstnär i dagens Europa.

Utställningen visade videoverk, ljud- och bildinstallationer, performancekonst samt arbeten som rörde sig mellan måleri och skulptur. I en del av verken har återvinningsmaterial som upphittats i Helsingfors använts.

Enligt Seppo Salminen är alla arbeten personliga och tanken var inte att inordna utställningen under någon bestämd kategori. Gemensamt för alla verk är narrativitet.

– Samtliga arbeten kan kopplas till en berättelse eller fråga. Konst berör på olika sätt och jag hoppas att besökarna ska känna ett personligt tilltal av det som visas här, berättar Salminen.

Kontakter och kamratstöd

I samband med utställningen arrangerades även ett seminarium där deltagarna i utställningen fick samtala kring den egna relationen till skapandet och konstundervisningen i Europa.

– Att diskutera och utbyta tankar om mål gör att framtiden får tydligare riktlinjer, berättar Seppo Salminen.

Även de studerande tyckte att utställningen var meningsfull och nyttig. Att lära känna andra konstnärer och att skapa kontakter upplevdes som särskilt viktigt.

– Det är intressant att diskutera konstteorier och skapande och vilka skillnader som finns mellan olika konstakademier, säger Maria Malmberg som studerar konst i Kiel.

Samhälleligt betydande konst

Syftet med grupputställningen Odd Bird var att presentera världen på ett nytt sätt och att lyfta fram konstens betydelse i samhällsdebatten. Verken som visades upp under utställningen ville skapa tankar om världen som omger oss.

– Konst som drar ett stort antal besökare upplevs ofta som samhälleligt betydelsfull. Utställningen Odd Bird vill bevisa att denna tanke är fel. Konst kan vara betydelsefull även utan stora besökarskaror, konstaterar Seppo Salminen.

 

Utställningen pågick 16.8─7.9.2014 i Kuva/Tila, Sjömansgatan 36.