Samarbete mellan studenterna i konsthistoria och skulptur

På hösten 2013 bjöd Bildkonstakademins studerande i skulptur in studerande i konsthistoria vid Helsingfors universitet till sina arbetsrum för att diskutera och visa hur den skapande processen går till från formning av material till färdiga konstverk.

Som resultat av kursen som kallades Rymdfärden publicerades e-boken Avaruusmatka 2013–2014 med artiklar, skisser och bilder från kursen. Samarbetet kulminerade i en utställning som hölls i Galleria FAFA i april 2014.

”Artiklarna som de studerande i konsthistoria har skrivit kompletterar och preciserar den syn som de studerande i skulptur har på sina verk. Avsikten med projektet var inte i första hand att utbilda konstkritiker eller att lära bildkonstnärer att ta emot kritik, utan att ge dem de verktyg de behöver som forskningsresenärer på konstfältet”, berättade lektorn i skulptur, Riikka Puronen.