Photo: Liina Aalto-Setälä

Kollisioner under operaövning

Fairy Queen var litet som när en ombildad familj firar sin första jul”, sa en studerande senhösten 2012 efter att en operaproduktion hade genomförts vid Konstuniversitetet.

Tanken med kursen Fairy Queen var i all enkelhet denna: Trettio konststuderande och lärare representerande olika konstarter ges ett verk utifrån vilket de i två veckor arbetar i VR:s gamla maskinhall. Som ett resultat av kursen premiäruppfördes barockkompositören Henry Purcells ”halvopera” Fairy Queen.

I samarbetsprojektet mellan Konstuniversitetets tre akademier utreddes i vid utsträckning en sammanslagning av olika konstarter. Fairy Queen blev ett forum där olika sätt att utöva konst ibland kolliderade. ”Olika perspektiv gav upphov till en intensiv dialog om vad som överhuvudtaget kan kallas värdefull konst”, beskriver en deltagare.

Den kaotiska starten resulterade dock i ett unikt konstverk. Med en studerandes ord: ”Probably that is what art could be about.”