Photo: Veikko Kähkönen
Sound Art Summer Academy samlade konstärer och studerande tillsammans i augusti 2014

Gränsöverskridande ljudkonst etableras vid Konstuniversitetet

På Konstuniversitetets nya utbildning i ljudkonst undervisar internationella toppnamn.

Konstuniversitetets utbildning i ljudkonst (SAMA – Sound Art & Sonic Arts education) som varit ett utvecklingsprojekt breddas till en egen studiehelhet detta läsår.

Till Konstuniversitetets kurser som arrangeras i höst hör workshoppar ledda av framstående internationella namn inom ljudkonsten. På höstens första kurs den 1–5 september är den kanadensiska ljudkonstnären Gordon Monahan lärare. Han har en bakgrund som pianist och kompositör och har under hela sin karriär intresserat sig för experimentell användning av ljud. Senare i höst gästas Konstuniversitetet av den amerikanska ljudkonstnären Ed Osborn.

I slutet av augusti pågår vid Konstuniversitetet även sommarskolan Sound Art Summer Academy som sammanför konstnärer och studerande som är intresserade av ljudet som verktyg. Gästlärare på sommarkursen är bland andra konstnären och forskaren Jan-Peter E.R. Sonntag från Berlin. Summer Academy med deltagare från sex länder pågår fram till lördag.

Konstuniversitetets utbildning i ljudkonst utforskar ljudet som en form av nutidskonst. För ljudkonsten gäller alltid ett tvärkonstnärligt angreppssätt eftersom konstformen rör sig i gränsområdet mellan musik, ljuddesign, bildkonst och performancekonst.

Utvecklingen av undervisningen i ljudkonst är ett av de pilotprojekt som startat efter grundandet av Konstuniversitetet och som strävar efter att öka samarbetet och studentmobiliteten mellan akademierna. 

Undervisningen i ljudkonst sker genom samverkan vilket är ett naturligt sätt att fördjupa samarbetet mellan Konstuniversitetets akademier eftersom alla tre akademier redan nu utexaminerar konstnärer som har ljudet som verktyg.  Det har samtidigt saknats en universitetsutbildning i ljudkonst i Finland.

Utbildningen i ljudkonst är ett samarbete mellan Bildkonstakademins utbildningsprogram tid- och rumkonst, Sibelius-Akademins ämnesgrupp för musikteknologi och Teaterhögskolans utbildningsprogram för ljuddesign. För närvarande utreds vilka biämnen studierna i ljudkonst ska kompletteras med för att Konstuniversitetet ska kunna erbjuda en bred utbildning i ljudkonst.