Att drömma och att ha kontroll över sin tid

Bildkonstnären Jonna Kina (f. 1984) utexaminerades från utbildningsprogrammet för tid- och rumkonst vid Bildkonstakademin i juni 2013. Nu arbetar hon som fri konstnär.

Vad har du studerat?

− Jag gick utbildningsprogrammet för tid- och rumkonst vid Bildkonstakademin.

När blev du färdig?

− Jag fick min magisterexamen i bildkonst i juni 2013.

Har du varit verksam som konstnär efter examen?

− Jag hade turen att få ett arbetsstipendium som gjorde att jag kunde arbeta konstnärligt efter utbildningen. Jag har också undervisat vid sidan av det konstnärliga arbetet.

Hur var det att bli fri konstnär?

− I slutet av studierna arbetade vi allt mer självständigt, så att bli fri konstnär gick smidigt.

Hurudana färdigheter kräver ditt nuvarande arbete/konstskapande?

− Hm, det viktigaste är kanske att kunna styra över och planera sin tid – vilket fortfarande är en utmaning för mig! Skapande arbete består av många olika delområden och man måste komma ihåg att vi också behöver tid för att drömma och fantisera för att nya idéer ska födas.

Finns det någon färdighet som du önskar att du hade lärt dig under studietiden?

− Jag vill alltid lära mig mer och tror att det bästa är om skolan uppmuntrar eleverna till att kontinuerligt utvecklas, också som självständiga konstnärer och tänkare efter studierna. Alla lärdomar kommer inte via exakta studieplaner utan även genom tillfälligheter som livet för med sig.

Hur kan studerande förbereda sig inför tiden efter examen?

− Det är bra att hålla fast vid sitt yrke. Även om man ibland måste jobba med annat för att finansiera det konstnärliga arbetet (ironiskt nog), är det ändå sist och slutligen konsten som ger någonting och som betyder mest.

Vad har du för råd att ge till dem som studerar nu?

− Ta reda på vad du är intresserad av och rikta in dig på det, även om det skulle kännas svårt.

Hur kommer du ihåg studietiden vid Bildkonstakademin?

− När jag började studera vid Bildkonstakademin hade jag just träffat mitt livs kärlek och när jag tog min examen förlorade jag en kär familjemedlem. Dessa händelser ramar in min studietid även om mycket annat också hände som jag har lärt mig massor av och som jag är tacksam för.