Photo: Mirva Niemi

Öppen och avspänd stämning under inträdesprov till Bildkonstakademin

Vad heter du och vad studerar du? I vilken årskurs går du?

Jag heter Tuomo Sundvall och studerar första året vid Bildkonstakademin.

Hur gick inträdesprovet till och vad tyckte du?

Inträdesprovet till Bildkonstakademin pågick under åtta dagar. Vi tilldelades fyra olika ämnesuppgifter som var mycket mångtydiga och som man i princip kunde göra vad som helst med. Under åtta dagar skulle vi skapa två eller flera verk. Under inträdesprovet gick en bedömningsgrupp som bestod av lärare omkring och pratade med oss och ställde frågor när vi jobbade. Själv gjorde jag två verk. Det ena var ett mellanting av skulptur och installation medan det andra arbetet var ett skulpturalt verk där även ljud ingick.
Personligen upplevde jag att stämningen under inträdesprovet var öppen och avspänd. Provet hade ingen närvaroplikt så vi fick röra oss fritt medan det pågick. Jag anser att det inte hade varit ändamålsenligt att ha alltför exakta uppgifter i stil med ”rita en sittande person”, eftersom deltagarna arbetade med vitt skilda tekniker.

Hur förberedde du dig inför inträdesprovet?

Jag förberedde mig egentligen inte alls inför inträdesprovet. Det här var andra gången som jag sökte till Bildkonstakademin så jag visste från förra gången hur det går till. Jag var inte det minsta nervös före eftersom åtta dagar är en lång arbetstid och jag visste att jag hinner bli klar inom utsatt tid. Under de två första dagarna jobbade jag nästan inte alls, i stället vandrade jag omkring och funderade kring uppgiften. Jag har lärt mig hur jag arbetar så tiden kändes inte knapp. Sist och slutligen blev jag färdig med arbetet nästan två dagar innan tiden tog slut.