Studier i skrivning

Information om Konstuniversitetets studiemodul i skrivning finns på finska här (undervisning endast på finska).