Försummelse av anmälan

Försummelse av anmälan under höstterminen

Om du efter att höstterminen har börjat märker att du har glömt att anmäla dig närvarande eller frånvarande och du har varit registrerad läsåret innan, kan du registrera dig som studerande genom att betala

  1. Återregistreringsavgiften 35 € i enlighet med förordningen till Konstuniversitetets konto (kontoinformation nedan)
  2. (endast när man anmäler sig sm närvarande): Medlemsavgiften till studentkåren till Konstuniversitetets studentkårens konto (se anvisningar i början av sidan)
  3. Kvittot/kvittona och anmälningsblanketten ska lämnas in till studiebyrån/studietjänsten vid den egna akademin under höstterminen. Där kontrollerar man status för dina studier och att du har kvarvarande studietid enligt universitetslagen. Anmälningsblanketten: https://artsi.uniarts.fi/sv/web/guest/studier/lasarstider/anmalan-till-lasaret

Återställande av studierätt

Om den studerande inte har anmält sig närvarande eller frånvarande inom utsatt tid förlorar han eller hon sin studierätt. Efter höstterminen ska återställande av studierätt begäras skriftligt. Begäran lämnas in till studiebyrån/studietjänsten vid den egna akademin. Dessutom ska den studerande betala en återregistreringsavgift i enlighet med förordningen (35 €) till Konstuniversitetets konto (kontoinformation nedan).

Obs! Återregistreringsavgiften betalas till universitetets konto, och studentkåravgiften till kårens konto!

Mottagare: Konstuniversitetet

Mottagarens bank: OP Gruppen (PB 308, 00101 Helsinki, Finland)

Kontonummer (IBAN): FI40 5000 0120 2882 37 

SWIFT/BIC: OKOYFIHH

Akademispecifika referensnummer: 700 00632 (Bildkonstakademin), 700 00658 (Sibelius-Akademin), 700 00645 (Teaterhögskolan)

När man har godkänt din begäran om återställande av studierätten eller ändringen av din anmälan adresserad till akademin och du har betalat behandlingsavgiften, så återställs din studierätt på en gång vid anmälan.