Stöd konst

Bidra till att öka och förnya samspelet mellan konst, vetenskap och samhälle. Låt oss tillsammans skapa nya perspektiv på samhället.

Stöd och samarbete

Stöd konstens betydelse som uttrycksform för sociala fenomen, dialogskapare och brobyggare.

De senaste partnerskapshistorierna