Sök till Bildkonstakademin

Konstuniversitetets Bildkonstakademi är en internationell akademi specialiserad på visuell konst. Kärnan i undervisningen utgörs av utbildningsprogram som betonar individualitet, möten mellan läraren och den studerande samt personlig handledning.

Så här söker du

Information om våra utbildningsprogram och riktlinjer för antagning finns på Konstuniversitetets nya beta.uniarts.fi-webbsida. På denna sidan hittar du information bara om sökning till utbildning som leder till magisteriexamen (höstet 2019).

TILL NYA WEBBSIDAN

 


 

Utbildning som leder till magisterexamen i bildkonst (2 år)

Utbildningen ordnas i studieområden som finns inom konstgrafik, måleri, skulptur samt tid- och rumskonst. Till utbildningen antas studerande som avlagt lämplig lägre högskoleexamen leer motsvarande utbildning, påvisad konstnärlig begåvning hos sökanden och lämplighet till studier vid Bildkonstakademin som leder till magisterexamen samt sökande som bevisar sina språkkunskaper på det sätt som akademin fastställer. I den första fasen baserar sig bedömningen på ansökan, bilagor samt på portfolio. I den andra fasen bedöms sökanden på basis av intervjun och eventuella tilläggsuppgifter.

Ansökningstiden till Bildkonstakademins 2-åriga magisterutbildning som börjar i januari 2020, var mellan 14-28 Augusti 2019 kl. 15.00.

 

>> Nya studerande till Bildkonstakademins magisterstudier <<

 

>> Bildkonstakademins magisterurval 2019, kallelserna till tredje skedet <<Magisterurvalsguiden 2019

Urvalsguiden är i pdf-format. Ifall du behöver guiden i ett annat format, var vänlig och kontakta ansökningstjänsterna.

Kontakt

Bildkonstakademins ansökningstjänster

tel: +358 50 44 88 540

e-post: kuva.ansokan(at)uniarts.fi

Adress:
Bildkonstakademin
Ansökningstjänster
PB 10
00097 Konstuniversitetet

Adress för kurirpost: Elimägatan 25 A, 00510 Helsingfors