Stråkar

Vill du satsa på att utveckla din spelskicklighet så långt som möjligt under ledning av professionella lärare? Drömmer du om att arbeta som orkestermusiker, solist, kammarmusiker eller musiklärare? Vid Sibelius-Akademin kan du utveckla ditt kunnande till toppnivå i en högklassig och internationellt uppskattad miljö. 

Utbildningen i ett nötskal

  • Målexamen: kandidat- och magisterexamen i musik, magisterexamen i musik
  • Examens omfattning: kandidat + magister, 180 + 150 sp (3 år + 2,5 år), magister, 150 sp (2,5 år)
  • Konstart: musik
  • Anordnare: Sibelius-Akademin

 

  • Nästa ansökningstid: januari 2019
  • Studierna börjar: i augusti när läsåret inleds
  • Examensprogrammets ansvarsperson: Ämnesledare Päivi Arjas

Utbildningens mål och karriärmöjligheter

Som huvudämne kan du studera violin, altviolin, cello eller kontrabas. Efter examen är du förtrogen med ditt instruments centrala repertoar, stilar, tekniker och tolkningssätt samt med den viktigaste orkesterrepertoaren för västerländsk konstmusik. Du får nödvändig kunskap för effektiva och vettiga övningar på ditt instrument samt självständiga studier. Efter utbildningen kan du arbeta som solist, kammar- och orkestermusiker, och du har uppnått åtminstone pedagogiska grundfärdigheter. Om du önskar kan du avlägga studier som leder till allmän lärarbehörighet. Via fördjupade studier i pedagogik som ordnas i samarbete med huvudstadsregionens musikläroanstalter blir du insatt i spelundervisningen i ditt instrument från nybörjarpedagogik till yrkesförberedande utbildning. M

Stråkmusiker som utbildats vid Sibelius-Akademin är verksamma som professionella pedagoger samt orkestermusiker, kammarmusiker och solister. I praktiken har de anställning hos alla inhemska yrkesorkestrar, men även utländska orkestrar som Sächsische Staatskapelle Berlin, London Symphony Orchestra, Oslo-Filharmonien samt Sveriges Radios Symfoniorkester har engagerat nuvarande och tidigare stråkstuderande vid SibeliusAkademin

 

Utbildningens innehåll och struktur

Du får individuell undervisning i ditt huvudinstrument under 90 minuter i veckan. Förutom undervisningen med egen lärare kan du delta i mästarkurser med gästlärare som ordnas regelbundet. Under de treåriga kandidatstudierna gör du en programprestation på B-nivå i enlighet med nivåbeskrivningen för ditt instrument. Du studerar kammarmusik och deltar i SibeliusAkademins symfoniorkesters verksamhet genast under det första studieåret. I studierna ingår också musikgestaltning, musikhistoria, pedagogik, språkstudier, valbara studier och biämnen. Du kan också välja studieperioder ur Konstuniversitetets övriga akademiers kursutbud samt ur det gemensamma utbudet. På magisternivå fortsätter du studierna i ditt huvudinstrument och genomför en programprestation på A-nivå. Via de valbara studierna har du möjlighet att antingen utveckla ett omfattande kunnande eller välja att fördjupa dig i till exempel orkesterspel och kammarmusik, samtidsmusik eller den tidiga musikens instrument och uppförandepraxis. Ditt kunnande som stråkmusiker kan du bredda genom valbara studieperioder för provspelningsförberedelse, stämledar- och stämutbildning eller konsertmästarutbildning. 

Lärarna

Violin

Professorerna
Kaija Saarikettu
Réka Szilvay


Lektorerna
Jaakko Ilves
Pekka Kauppinen
Maarit Kirvessalo-Nurmela (violinpedagogik)
Tero Latvala
Päivyt Meller
Merit Palas


Timlärarna
Petri Aarnio
Yvonne Frye (violinpedaogik)
Janne Malmivaara
Minna Pensola
Silja Raitio-Heikinheimo
Arja Sippel (violinpedaogik)
Mari Tampere-Bezrodny
Antti Tikkanen
Seppo Tukiainen
 


Altviolin

Lektorerna
Teemu Kupiainen
Lilli Maijala


Timälararna
Anna Kreetta Gribajcevic​
Atte Kilpeläinen
Tiina Konttinen (violapedagogik)
Atso Lehto
Hanna Pakkala
Pirkko Simojoki
Helge Valtonen


Cello

Professorn
Martti Rousi
Marko Ylönen (professor i kammarmusik)


Lektorerna
Hannu Kiiski
Roi Ruottinen (tjänsteledig)
Raimo Sariola

 
Timlärarna

Timo Hanhinen
Tapani Heikinheimo (cellopedagogik)
Samuli Peltonen
Tuomas Ylinen


Kontrabas

Lektorn
Lasse Lagercrantz


Timlärarna
Aapo Juutilainen
Juho Martikainen
Jiri Parviainen
Panu Pärssinen
Taru Tiusanen (kontrabaspedagogik)

Kammarmusik

Professor
Marko Ylönen

Docent
Paavo Pohjola

Lektorn
Martti Rautio


Träning för framträdande och inlärning

Lektorn
Päivi Arjas (ämnesledare)

Ansökan

Nästa ansökningstid till Konstuniversitetet är i januari 2018. Länkar till urvalsguiden och närmare anvisningar hittas på sidan ”Bli studerande”.

Tulevia tapahtumia

Kontakt

E-postadresserna består av förnamn.efternamn (at) uniarts.fi
 

Päivi Arjas
Ämnesledare, lektor

Raimo Sariola
Biträdande ämnesledare

 

siba.ansokan (at) uniarts.fi