Slaginstrument

Som huvudämnesstuderande i slaginstrument vid Sibelius-Akademin får du undervisning i centrala slaginstrument och soloinstrument som används i västerländsk orkestermusik. Utbildningen håller hög nivå och har även internationellt anseende.

Utbildningen i ett nötskal

  • Målexamen: kandidat- och magisterexamen i musik, magisterexamen i musik
  • Examens omfattning: kandidat + magister, 180 + 150 sp (3 år + 2,5 år), magister, 150 sp (2,5 år)
  • Konstart: musik
  • Anordnare: Sibelius-Akademin
  • Undervisningsspråk: finska, engelska
  • Nästa ansökningstid: januari 2019
  • Antal nybörjarplatser: 1−3
  • Studierna börjar: i augusti när läsåret inleds 
  • Examensprogrammets ansvarsperson: ansvarig lärare Antti Rislakki
  • Övriga ansvarspersoner/huvudlärare: ansvarig lärare i kammarmusik Tim Ferchen

Utbildningens mål och karriärmöjligheter

Efter examen har du färdigheter att arbeta som mångsidig yrkesmusiker i slaginstrument; både som solist och som orkester- och kammarmusiker. Dessutom har du möjlighet att avlägga omfattande pedagogikstudier som ger lärarkompetens.

Utbildningens innehåll och struktur

Utbildningens instrumenturval omfattar i huvudsak instrument för orkesterspel: slaginstrument som puka, virveltrumma, bastrumma, klockspel, tamburin, cymbal samt soloinstrument som marimba, vibrafon, xylofon och olika slaginstrument. Du får individuell undervisning i 90 minuter per vecka på ditt huvudinstrument. Förutom undervisningen med egen lärare kan du delta i mästarkurser med gästlärare som ordnas regelbundet. Som studerande har du goda möjligheter till ensemblespel med studerande som spelar andra instrument eller medverka i slagverksensemblen SibA Percussion Ensemble som konserterar varje år. Under de treåriga kandidatstudierna gör du en programprestation på B-nivå i enlighet med nivåbeskrivningen för slaginstrument. Du studerar kammarmusik och deltar i Sibelius-Akademins symfoniorkesters verksamhet genast under det första studieåret. I studierna ingår också musikgestaltning, musikhistoria, pedagogik, språkstudier, biämnesstudier och valbara studier. Sibelius-Akademins utbildningsutbud omfattar bland annat valbara studier i komposition och arrangemang, kapellmästarstudier samt jazz- och folkmusikstudier. Du kan även välja studieperioder ur Konstuniversitetets övriga akademiers utbud samt ur det gemensamma utbudet. På magisternivå fortsätter du studierna i ditt huvudinstrument och genomför en programprestation på A-nivå. Via de valbara studierna kan du utveckla och bredda ditt kunnande eller fördjupa dig efter intresse i till exempel orkesterspel och kammarmusik eller samtidsmusik.

Ansökan

Nästa ansökningstid till Konstuniversitetet är i januari 2018. Länkar till urvalsguiden och närmare anvisningar hittas på sidan ”Bli studerande”.

Påbyggnadsmöjligheter

Efter examen har du möjlighet att fortsätta studierna inom musikens område via doktorandprogrammet, då med inriktning på vetenskapliga, konstnärliga eller tillämpade doktorandstudier. På Sibelius-Akademin kan man avlägga musiklicentiat (MuL, mus. lic.) och musikdoktor (MuD, mus. dok.) som påbyggnadsexamen.

Lärare och kontaktinformatioin

 Lärarkåren besitter ett rikligt specialkunnande inom olika slagverksinstrument och lektionerna delas ofta mellan flera lärare.

Lektorer

Antti Rislakki
Olli-Pekka Martikainen (tjänsteledig.)

Timlärare

Tim Ferchen
Lassi Erkkilä
Sami Koskela
Pasi Suomalainen
Samuli Viitanen

Kontaktuppgifter

Laktorn Antti Rislakki
050-5293 192
antti.rislakki@uniarts.fi