Klassiska instrument: Orgel och klavikord

Utbildningen i ett nötskal

  • Målexamen: kandidat- och magisterexamen i musik, magisterexamen i musik
  • Examens omfattning: kandidat + magister, 180 + 150 sp (3 år + 2,5 år), magister, 150 sp (2,5 år)
  • Konstart: musik
  • Anordnare: Sibelius-Akademin
  • Nästa ansökningstid: januari 2019
  • Studierna börjar: i augusti när läsåret inleds
  • Examensprogrammets ansvarsperson: Professor Olli Porthan (orgel), lektorn Mikko Korhonen (klavikord)

Utbildningens innehåll och struktur

Målsättningen för utbildningen är att ge de studerande en sådan konstnärlig prestationsförmåga, grundad på behärskning av instrumentet, samt färdigheter i musikförståelse att de efter att ha avlagt utbildningen kan arbeta med krävande solistiska uppdrag samt orkester- eller kammarmusikaliska och musikpedagogiska uppgifter.

 

Bekanta dig med utbildningens innehåll och karriär- och fortbildningsmöjligheter på webbplatsen Studieinfo.

Bekanta dig med instrument

Hösten 2011 fick Sibelius-Akademins kyrko- och orgelmusikutbildning och dess konsertverksamhet tillgång till Organo i Helsingfors Musikhus, en sal med tre orglar. Vidare finns för undervisningsändamål ett flertal orglar såväl i lokalerna på Nervandersgatan i Helsingfors som i Kuopio. Undervisning bedrivs även i stadens kyrkor i samarbete med församlingar i huvudstadsregionen och i Kuopio.

Ansökan

Nästa ansökningstid till Konstuniversitetet är i januari 2018. Länkar till urvalsguiden och närmare anvisningar hittas på sidan ”Bli studerande”.

Påbyggnadsmöjligheter

Efter examen har du möjlighet att fortsätta studierna inom musikens område via doktorandprogrammet, då med inriktning på vetenskapliga, konstnärliga eller tillämpade doktorandstudier. På Sibelius-Akademin kan man avlägga musiklicentiat (MuL, mus. lic.) och musikdoktor (MuD, mus. dok.) som påbyggnadsexamen.