Klassiska instrument: Harpa

Vill du bli harpist? På Sibelius-Akademin kan du studera mångsidigt harpspel i en liten men internationell och högklassig gemenskap.

Utbildningen i ett nötskal

 • Målexamen: kandidat- och magisterexamen i musik, magisterexamen i musik
 • Examens omfattning: kandidat + magister, 180 + 150 sp (3 år + 2,5 år), magister, 150 sp (2,5 år)
 • Konstart: musik
 • Anordnare: Sibelius-Akademin
 • Undervisningsspråk: finska, svenska, engelska
 • Nästa ansökningstid: januari 2019
 • Antal nybörjarplatser: 0-2
 • Studierna börjar: i augusti när läsåret inleds
 • Examensprogrammets ansvarsperson: ansvarig lärare Päivi Severeide

Utbildningens mål och karriärmöjligheter

Efter examen har du färdigheter att arbeta som mångsidig yrkesmusiker i harpspel; som solist, kammarmusiker eller i orkester. Dessutom har du möjlighet att avlägga omfattande pedagogikstudier som ger lärarkompetens.

Utbildningens innehåll och struktur

Du får individuell undervisning på harpa under 90 minuter i veckan. Ett viktigt ljudideal under lektionerna är soundet som behövs för orkesterspel. Vid sidan av solorepertoaren får du också en heltäckande inblick i harpistens viktigaste orkesterstämmor. Via praktiska provspelningar och övningsprovspelningar för harpister får du vägledning för en karriär som orkestermusiker. Som ett led i att behärska ditt instrument görs du förtrogen med ny musik i samarbete med kompositörerna och får delta i gästlärares mästarkurser. På årligen varierande specialkurser kan du studera till exempel underhåll av harpa, tidig musik för harpa, folkmusik eller kroppsvård med en fysioterapeut. Under de treåriga kandidatstudierna gör du en programprestation på B-nivå i enlighet med nivåbeskrivningen. Du studerar kammarmusik och deltar i Sibelius-Akademins symfoniorkesters verksamhet genast under det första studieåret. I studierna ingår också musikgestaltning, musikhistoria, pedagogik, språk, biämnen och valbara studier. Du kan även välja studieperioder ur utbudet vid Konstuniversitetets övriga akademier samt ur det gemensamma utbudet. På magisternivå fortsätter du studierna i ditt huvudinstrument och genomför en programprestation på A-nivå. Sibelius-Akademins harpklass är synnerligen internationell. Som studerande uppmuntras du också att delta i tävlingar, provspelningar, utländska mästarkurser samt att ta lektioner för lärare som gästar Finland. Sibelius-Akademins harpstuderande deltar årligen i Suomen Harpistit ry:s (finska harpföreningen) verksamhet.

Sibelius-Akademin äger följande instrument som regelbundet vårdas och hålls i gott skick:

 • Lyon& Healy 23 (2013)
 • Lyon & Healy 23 (1964) 
 • Salvi Aurora
 • Horngacher Orchestra gold
 • Liten harpa (eng. lever-harp) Camac Korrigan.

Harpister har tillgång till en egen sal i Musikhuset. Som studerande har du också möjlighet att ansöka om att få spela på harpan Salvi Iris gold, ett värdeinstrument som finns i Signe och Ane Gyllenbergs stiftelses ägo. 

Ansökan

Nästa ansökningstid till Konstuniversitetet är i januari 2018. Länkar till urvalsguiden och närmare anvisningar hittas på sidan ”Bli studerande”.

Lärare och kontaktinformation

Lärare

 • Päivi Severeide, ansvarig lärare i harpa
 • Stefania Saglietti

 

Kontakt

Päivi Severeide, paivi.severeide@uniarts.fi
Tel. 044 353 8534