Klassiska instrument: Gitarr

Är gitarren din passion? Sibelius-Akademins trevliga gitarrklass erbjuder dig en möjlighet att utveckla din spelskicklighet till professionell toppnivå i en internationell och högklassig miljö.

Utbildningen i ett nötskal

 • Målexamen: kandidat- och magisterexamen i musik, magisterexamen i musik
 • Examens omfattning: kandidat + magister, 180 + 150 sp (3 år + 2,5 år), magister, 150 sp (2,5 år)
 • Konstart: musik
 • Anordnare: Sibelius-Akademin
 • Nästa ansökningstid: januari 2019
 • Studierna börjar: i augusti när läsåret inleds
 • Examensprogrammets ansvarsperson: ansvarig lärare Ismo Eskelinen (gitarr) och ansvarig lärare Andrzej Wilkus, (gitarrpedagogik)
 • Övriga ansvarspersoner/huvudlärare: Niklas Pokki, ämnesledare för piano, gitarr, kantele och dragspel

Utbildningens mål och karriärmöjligheter

Målet för Sibelius-Akademins gitarrutbildning är hög konstnärlig och instrumental skicklighet och gedigna kunskaper i pedagogik. Genom att utveckla dessa delområden syftar utbildningen till att ge dig bästa möjliga färdigheter för arbetslivet.  

 

Sibelius-Akademins lärarkår kompletteras av internationella gästprofessorer, med vilka gitarrklassen regelbundet ordnar mästarkurser. Även biämnesstuderande i andra instrument får undervisning i gitarrspel.

 

Efter examen kan du arbeta som solist, kammarmusiker eller lärare i gitarrspel men även i andra uppgifter som kräver musikalisk och konstnärlig expertis. Du kan välja forskarbanan, administration, mediebranschen eller att bli företagare inom musik. Du får yrkesinriktade färdigheter för sektorgränsöverskridande kulturarbete, till exempel samarbetsprojekt med olika kulturinstitutioner.   

 

Praktiskt taget alla framstående klassiska gitarrister i Finland har studerat vid Sibelius-Akademin. Till exempel Otto Tolonen, Ismo Eskelinen, Andrzej Wilkus, Janne Malinen, Timo Korhonen, Juuso Nieminen och Jyrki Myllärinen har examen från Sibelius-Akademins gitarrklass.

Utbildningens innehåll och struktur

Till läroämnena för gitarrstuderande hör förutom lektioner i solospel även bland annat kammarmusik, gitarrspelets pedagogik, prima vista, gitarrspelets historia, repertoarkännedom samt fritt ackompanjemang. Utöver studier i huvudinstrumentet och stödjande ämnen läser du även valbara ämnen samt avlägger eventuella biämnesstudier. Förutom Sibelius-Akademins studieperioder kan du även välja kurser ur Konstuniversitetets övriga akademiers utbud samt ur det gemensamma utbudet. I utbildningen ingår också språkstudier.  

Studierna i gitarrpedagogik stödjer dina solistiska och kammarmusikaliska studier och helhetsbetonade utveckling till mångsidig musiker. Via dem lär du dig att observera såväl din egen som andras inlärningsprocess, du bekantar dig med barns och ungas utvecklingsfaser vad gäller psykologiska och motoriska färdigheter samt lär dig att iaktta dem utifrån gitarrspelsteknik, tolkningsmöjligheter och repertoar. En väsentlig del av studierna utgörs även av konserter, till exempel medverkan i gitarrklassens årliga festival.

Ansökan

Nästa ansökningstid till Konstuniversitetet är i januari 2018. Länkar till urvalsguiden och närmare anvisningar hittas på sidan ”Bli studerande”.

Påbyggnadsmöjligheter

Efter examen har du möjlighet att fortsätta studierna inom musikens område via doktorandprogrammet, då med inriktning på vetenskapliga, konstnärliga eller tillämpade doktorandstudier. På Sibelius-Akademin kan man avlägga musiklicentiat (MuL, mus. lic.) och musikdoktor (MuD, mus. dok.) som påbyggnadsexamen.

Lärarna

Lektorer

Timlärare

 • Otto Tolonen
 • Janne Malinen
 • Petri Kumela

Tulevia tapahtumia