Företagssamarbete

Det är allra synligaste sättet att lyfta fram och stärka sambandet mellan Sibelius-Akademin och samhället är samarbetet med näringslivet. Sibelius-Akademin är särskilt angelägen om att samarbeta med företag som tar socialt ansvar. Sibelius-Akademins företagssamarbeten är omfattande och genomsyrar hela verksamheten. Det handlar bl.a. om att gemensamt ta fram och genomföra projekt och produktioner, samarbeten inom marknadskommunikation, forskning, utbildning och produktion av evenemang.

Samarbetet inriktas alltid på en långsiktig planering och ett kreativt tillvägagångssätt, ett gemensamt genomförande av nya projekt och ett utvecklingsarbete utifrån företagets perspektiv, ökad genomslagskraft i samhället med samarbete på bred basis samt en aktiv interaktion med våra samarbetspartner.

Sibelius-Akademins samarbeten förs på två plan, dels med våra partner, dels med andra aktörer. Vi skräddarsyr alltid en helhetslösning för företaget i fråga, med ambitionen att samarbetet ska gagna båda parter.

Ytterligare information om olika samarbetsformer och möjligheter ges av Sibelius-Akademins chef för företagssamarbete och medelanskaffning Nana Salin: nana.salin(at)uniarts.fi, 050 461 6780.

Samarbetspartners

Ömsesidiga Arbetspensionsförsäkringsbolaget Elo har varit Sibelius-Akademins samarbetspartner sedan år 2001. Elo var med och startade den internationella Harald Andersén-kammarkörtävlingen, för vilken Elo är huvudsamarbetspartner. Den första tävlingen arrangerades år 2003. Kammarkörtävlingen arrangeras vart tredje år.

 

Sokos Hotel Presidentti, Vaakuna och Helsinki