Sök till doktorandutbildningen

Vid Konstuniversitetet kan man avlägga doktorsexamen inom bildkonstens, musikens, teaterns eller dansens område. Ansökan till doktorandutbildning görs via doktorandprogrammen på respektive akademi.

Bildkonstakademins doktorandutbildning

Ansökan till Bildkonstakademins (KuvA) doktorandprogram i bildkonst sker genom offentligt ansökningsförfarande. Till utbildningen som inleds hösten 2019 antas högst fem (5) nya studerande till studier som leder till doktorsexamen i bildkonst (BildkD). Examen omfattar 240 studiepoäng.


Ansökningsperioden börjar 31.8 och slutar 12.10.2018.

Ansökningsanvisningarna för Bildkonstakademins doktorandutbildning 2019

 

Teaterhögskolans doktorandutbildning

Ansökan till doktorandprogrammet i konstnärlig forskning inom teater, dans och performance vid Konstuniversitetets Teaterhögskola sker genom offentligt ansökningsförfarande.

Följande ansökningsperiod är 31.8-12.10.2018.

Ansökningsprocessen tar ungefär ett halvt år och de valda doktoranderna börjar sina doktorsstudier hösten 2019. De detaljerade 

Ansökningsinstruktionerna för Teaterhögskolans doktorandutbildning 2019

Sibelius-Akademins doktorandutbildning