Information om urvalsproven

Urvalsförfarandet för 5,5-årig utbildning omfattar tre skeden. I det första skedet fyller sökande i ansökningsblanketten och bifogar bilagorna som akademin kräver. I andra skedet (i början av april) lämnar de sökande sina arbetsprov samt frivillig portfolio enligt akademins instruktioner. Efter det, väljer utvärderingsgruppen sökande till urvalskursen på basis av ansökan, bilagorna, förhandsuppgiften, arbetsproven samt frivilliga portfolion. I den tredje skedet (i maj) ordnas urvalskursen. Efter den, väljer juryn sökande som presenteras till att välja.  

 

Urvalsförfarandet för 2 årig magisterutbildning omfattar två skeden. I det första skedet väljer juryn på basis av ansökningar, portfolion och bilagor sökande som kallas till intervju. Efter intervjun (i den andra fasen) väljer juryn på basis av intervjun och eventuella tilläggsuppgifter sökanden som presenteras till urvalsnämnden.

 

Det ges inga poäng för ansökningar, bilagor, portfolio, urvalskursen eller för intervjun.