Lasse Riutamaa

  • Universitetslärare, Näyttelijäntaiteen koulutusohjelma, Teaterhögskolan