Antti-Ville Kärjä

  • Professor, kulturell musikforskning, MuTri-tohtorikoulu, Sibelius-Akademin
  • +358451791177

Arbetsbeskrivning

Professori, Sibelius-Akatemia

Introduktion

Tutkimusalani on kulttuurinen musiikintutkimus, erityisalana ”tapahtumallisuus kaupunkitilassa”. Tutkimukseni lähtökohtana ovat  kulttuuriperinnön ja sosiokulttuurisen hyvinvoinnin suhteet: miten musiikillinen kulttuuriperintö määrittyy Suomessa ja miten se suhteutuu erityisesti ”kaupunkibrändäykseen” ja monikulttuurisuuteen?

Olen yleisesti kiinnostunut eritoten musiikinhistorian poliittisuudesta eli musiikin menneisyyttä koskevan tiedonmuodostuksen valtasuhteista. Keskeisenä pontimenani on kysymys siitä, miten jälkikoloniaalista teoriaa voi soveltaa Suomeen ja pohjoiseen Eurooppaan yleisemminkin. Taustani on etnomusikologian, populaarimusiikin tutkimuksen, kulttuurintutkimuksen ja mediatutkimuksen ristisiitoksissa. Väittelin filosofian tohtoriksi 2005 Helsingin yliopiston musiikkitieteen oppiaineessa ja dosentuureja minulla on kaksin kappalein: audiovisuaalisen mediamusiikin tutkimus Tampereen yliopistossa (2007) ja populaarimusiikin tutkimus Helsingin yliopistossa (2009). Olen Suomen etnomusikologisen seuran puheenjohtaja.

Konstnärligt aktivitet

”Musiikki, monikulttuurisuus ja Suomi” -tutkimushankkeen (Musiikkiarkisto 2014–2018) osana valmistui kolme dokumenttielokuvaa:

Songs for Saving Many (2015; 34 min) sierraleonelaisen reggaemuusikon ja rauhanaktivistin Obi Phrasen toiminnasta Suomessa 2014–2015.

The Boys from the Finn Band: the Story of Finn Express (2017; 26 min) Uuden-Seelannin suomalaissiirtolaisten bändistä 1960- ja 1970-luvuilla.

More Fast-paced Polkas and Things (2018; 58 min) Australian suomalaisyhteisön vuotuisista Suomi-päivistä 2017.

Forskning och publikationer

Tekeillä:

Intersections of the Popular and the Sacred in Music. London: Bloomsbury (ilmestyy 2019/20).

Alkusoittoja. Musiikin moninaiset menneisyydet monikulttuurisessa Suomessa. Helsinki: Suomen etnomusikologinen seura & Musiikkiarkisto (ilmestyy 2019).

Otos tuoreimmista:

”Suomiräppiä ennen suomiräppiä: suomalainen rap ja historian poliittisuus”. Hiphop Suomessa. Puheenvuoroja tutkijoilta ja tekijöiltä. Toim. Venla Sykäri, Inka Rantakallio, Elina Westinen & Dragana Cvetanovic. Helsinki: Nuorisotutkimusseura, 2019, 89–123.

Music at the Black Baltic Sea”. Open Cultural Studies 3 [2019], 373–385.

“Why is Uncle Paintbrush so funny? The case of YouTube translation of a Syrian Kurdish wedding song into Finnish”. Yearbook for Traditional Music 50 [2018], 141–164.

“Intersections of Politics and the Sacred in Music”. Etnomüzikoloji Dergisi 1:2 [2018], 111–136.

”Historiography and the role of the archive”. Routlegde Companion to Popular Music History and Heritage, eds. Lauren Istvandity, Sarah Baker & Catherine Strong. London & New York: Routledge, 2018, 108–117.

“Metahistories of Nordic Popular Musics”. The Oxford Handbook of Popular Music in the Nordic Countries, eds. Fabian Holt & Antti-Ville Kärjä. New York & London: Oxford University Press, 2017, 185–202.

“N-songs in Multicultural Finland”. Researching Music Censorship, eds. Annemette Kirkegaard, Jonas Otterbeck, Helmi Järviluoma and Jan-Sverre Knudsen. Cambridge: Cambridge Scholars Publishing, 2017, 243–266.

”Hip-Hop in Finland” & ”Iskelmä” & ”Suomirock”. Bloomsbury Encyclopedia of Popular Music of the World, Volume XI. Genres: Europe, eds. Paolo Prato & David Horn. London: Bloomsbury, 2017, 373–374, 413–417, 757–760.

“Popular music and generational dynamics of immigration in ‘postcolonial Finland’ – the case of Ourvision Singing Contest 2009”. Transglobal Sounds: Music, Youth and Migration, eds. João Sardinha & Ricardo Campos. London: Bloomsbury, 2016, 73–91.