Bildkonstakademins Project Room ställer ut verk av Matti Hyvönen och Celeen Mahe i början av året. Utställningen är öppen fram till den 20 januari.

Våren på Exhibition Laboratory: kroppslighet, ljudkonst och effekter av den moderna teknologin

I år fungerar Exhibition Laboratory som en plattform för att lyfta fram brännande aktuella frågor: bland annat feminism, modern teknologi samt ljudlandskap och deras effekter är teman i vårens utställningar. Exhibition Laboratorys tisdagskvällar är reserverade för öppna föreläsningar, medan den populära Kuvan Kevät fyller gallerierna med konst i maj-juni. Bildkonstakademins andra utställningslokal i Helsingfors stadskärna, Project Room, är återigen ägnad åt magisterstuderandes projekt.

Inträdet till Bildkonstakademins utställningar och evenemang är, som alltid, fritt. Mer information om vårens utställningar finns på Exhibition Laboratorys förnyade webbplats

Höstens konstskörd visas på Exhibition Laboratory

Vårens utställningar på Exhibition Laboratory har fått sin inspiration från höstens kurser, och nu fortsätter de studerande med sina respektive teman.

Året börjar med utställningen SHARING NOTES (feminist gathering), där man kan dela med sig av och lyssna på andras tankar om vad feminism kan vara (11.1–3.2). SHARING NOTES (feminist gathering) innebär inte bara en utställning, utan även öppna sammankomster och diskussioner samt kroppsliga övningar som görs i utställningslokalen. Under utställningens sista veckoslut på lördag kväll den 2 februari ger unga konstnärer föreläsningsperformancer, medan MYÖS-kollektivet, som ämnar att utveckla en inkluderande klubbkultur, arrangerar en open decks-fest. Evenemangen är öppna för alla – ett mer detaljerat program finns på webbplatsen!

Utställningarna som pågår mellan den 15 februari och 10 mars funderar över modern teknik och dess effekter. En videoinstallation av Maria Kojonen behandlar hur moderna telefoner möjliggör närvaro och, å andra sidan, leder till avbrott i kontakten med andra. Under samma period pågår en annan utställning i galleriets nedre våning med fotografibaserade verk avstuderande som fått undervisning av professor i fotografi Katja Eydel. Det som står i fokus i de studerandes arbete är att utforska och utmana människans observationsförmåga.

Magisterstuderande inom Konstuniversitetets studiehelhet Sound Art & Sonic Arts delar utställningslokalen från den 22 mars till den 14 april med kollektivet RAATO, som har sina rötter vid Bildkonstakademin. Utgångspunkten för de studerandes ljudkonstprojekt har denna gång varit ljud som hörs utomhus, och gruppen har reflekterat över ljudkonstens praxis i offentliga rum, ljudmeddelanden som skapas av naturen samt ljudinterventioner. 

En faktor som förenar medlemmarna i RAATO-kollektivet är att deras arbete använder kroppslighet både som verktyg och tema för skapandet. Kollektivet, som består av fyra andraårsstuderande i skulptur och tid-rumkonst, utforskar i sin debututställning på Exhibition Laboratory balansen mellan kroppen och själen, alla de konstigheter som hör samman med vardagligheten i att vara människa samt kroppens förmåga att uppleva, komma ihåg, leda och uttrycka det privata jaget.

Kuvan Kevät fyller Bildkonstakademins båda gallerier i maj–juni när blivande magistrar i bildkonst ställer ut sina verk. Utställningen pågår mellan 4.5–3.6 och sprider sig även till andra lokaler än bara akademins gallerier, eftersom nästan 50 blivande magistrar är med i utställningen i år. Närmare information kommer senare under våren! 

Examensutställningarna fortsätter på Project Room

Bildkonstakademins andra utställningslokal, Project Room, ligger vid Sandvikens torg mitt i Kampens kluster av gallerier. I årets första utställning, som visas fram till den 20 januari, ges besökaren en inblick i världar skapade av Matti Hyvönen och Celeen Mahe. Från och med den 25 januari är det Emelie Luostarinens tur att sammanfatta vad hon har upplevt och lärt sig, att presentera sin resa med bildskapande och olika tekniker.

Magisterstuderanden i måleri Tuuli Kerätär ärdäremot intresserad av saker och observationer som för tankarna till något man upplevt tidigare i livet. Hon ställer ut mellan 15 februari och 3 mars tillsammans med Vilma Määttänen, vars utställning utnyttjar dokumentariskt material och diskussioner i galleriet för att behandla vad som händer när direkta åtgärder möter byråkrati.

Elisa Aaltonen och Harriina Räinä reflekterar båda över temat döden i sitt konstnärliga arbete. Deras samutställning på Project Room som pågår 8 mars–24 mars lyfter fram frågor om förrädare och mördare samt dödens och dödandets betydelse. Vad är priset på livet? Vem måste dö så att andra får leva?

Före utställningen Kuvan Kevät ses verk av Astrid Strömberg och Maria Valkeavuolle på Project Room från den 29 mars fram till den 14 april. Strömbergs verk granskar erfarenheter av snabbhet och acceleration som dominerar dagens verklighet: en enorm mängd stimulanser och impulser som skapar en känsla av överdrift och alienation. Maria Valkeavuolles verk ifrågasätter hierarkin mellan förnuft och känsla. Utställningen leker i gränslandet mellan det tunga och det lätta och utforskar löjlighetens gränsområden på uppriktigt allvar. 

Tisdagskvällar är för öppna föreläsningar

Redan för fjärde gången blir en intressant internationell aktör inom bildkonstområdet inbjuden att hålla en föreläsning på Exhibition Laboratory som en del av föreläsningsserien Saastamoinen Keynote Lecture. Namnet på föreläsaren offentliggörs i början av året.

Akademins öppna föreläsningsserier fortsätter under våren på tisdagskvällar. Föreläsningsserien Prognostics fokuserar på nya aktuella teman inom konst och samhällsdebatten, medan föreläsningsserien Avoimet opet!, som startades i höstas, introducerar oss i det konstnärliga arbete som Bildkonstakademins lärare gör och i de teman som de intresserar sig för. Närmare information om föreläsningarna kommer att uppdateras på webbplatsen i början av året.

Som exempel på vårens konstnärliga evenemang kan det nämnas en installativ föreställning som skapas i samarbete mellan dansaren Selma Reynisdottír och dramaturgistuderanden Milka Luhtaniemi. Föreställningen kan ses den 12–13.3, och den utforskar känslan av trycket som ett kroppsligt och klimatologiskt fenomen. 

Fler evenemang publiceras löpande under våren: du kan hålla dig uppdaterad genom att följa med Exhibition Laboratorys webbplats och Bildkonstakademins Facebook och Exhibition Laboratorys Instagram-konto @exhibitionlaboratory.

Välkommen till Bildkonstakademins utställningar och evenemang!

Exhibition Laboratory, Sjömansgatan 36, 00150 Helsingfors
Project Room, Lönnrotsgatan 35, 00180 Helsingfors
Gallerierna är öppna tis-sön 11–18, stängda måndagar samt under byte av utställning.

Fritt inträde.

Exhibition Laboratory är tillgängligt för rörelsehindrade, Project Room har några trappsteg vid ingången; hinderfri ingång via innergården. Om du behöver tilläggsinformation eller har frågor om tillgänglighet, kontakta: kuva.info (at) uniarts.fi.

Ändringar och tillägg kan förekomma.Uppdaterad information finns på: www.exhibitionlaboratory.fi