Photo: Veikko Kähkönen

Välkommen till vårens utställningar och evenemang på Bildkonstakademin!

Året 2018 är Bildkonstakademins 170:e verksamhetsår, och det inleds i Exhibition Laboratory i januari med en utställning som har skapats av bildkonstnärerna och akademins alumner Markus Konttinen och Anna Tuori. Med i utställningen Opettajia ja oppilaita är 26 bildkonstnärer, som har studerat vid akademin under åren 1995–2017. På utställningen visas verk av konstnärsduon Nabb och Teeri, Outi Pieski, Janne Räisänen, Stiina Saaristo, Kim Somervuori, Kaarlo Stauffer och Pauliina Turakka Purhonen. Den 25 januari hålls även en paneldiskussion i samband med utställningen med temat målarkonsten i Bildkonstakademins kontext under de gångna åren. Diskussionen modereras av Konttinen och Tuori, och panelisterna är studenten Tuuli Kerätär samt alumnerna Jukka Korkeila, Marika Mäkelä och Aki Turunen. Bildkonstakademins alumner och alla de som intresserar sig för målarkonst är varmt välkomna att komma och diskutera!

Näst i tur står en utställning som öppnas i slutet av februari och som utforskar materialitet, rumslighet, ljus och rörelse. I arbetsgruppen för utställningen ingår konstnärerna Mika Helin, Emmi Venna och Anton Verho samt studerande från Bildkonstakademins Praxis-magisterprogram Eeva Holkeri, Aleksandra Kiskonen, Ingrid Orman, Mariliis Rebane och Saskia Suominen.

Den 23 mars öppnas en utställning med namnet Tilallisia rajauksia, som lyfter fram nutidskonstens utgångspunkter i form av platsspecifik konst. Medverkande konstnärer är studerande på Tanja Kiiveris kurs i platsspecifik konst. De verk som visas skapas på plats, speciellt för utrymmet i Exhibition Laboratory. Utrymmet sätter sin prägel på studerandes arbete, och dess karaktär är mycket mer än bara en bakgrund till de upphängda verken.

Vårsäsongen avslutas med den populära Kuvan Kevät-magisterutställningen (5.5–3.6), där en grupp bildkonstnärer som snart ska utexamineras presenterar sina verk. I år är måleristuderande speciellt välrepresenterade i utställningen, men om de är målningar eller något annat som de har skapat, det får vi se först i maj.

Internationella gäster på föreläsningar

Den tredje föreläsningen i Saastamoinen Keynote Lecture-serien äger rum i Exhibition Laboratory onsdag den 17 januari kl. 18. Årets gästföreläsare är den polskfödde konstkritikern och kuratorn Adam Szymczyk, som är en central figur inom nutidskonsten och känd som konstnärlig ledare för Documenta 14, kurator för Berlinbiennalen 2008 och chef för Kunsthalle Basel. Han placerade sig nyligen på plats 4 när den ansedda internationella konsttidningen ArtReview rankade de mäktigaste personerna i konstvärlden. Serien inleddes i januari 2016 med en föreläsning av Okwui Enwezor, chef för Haus der Kunst i München och kurator för Venedigbiennalen 2015. Konstnärsduon Elmgreen & Dragset, kuratorer för Istanbulbiennalen 2017, svarade för förra årets föreläsning.

Prognostics-serien fortsätter under våren på onsdagar. Föreläsningarna i serien belyser nya områden inom konst, som ifrågasätter de etablerade konstformerna och presentationssätten och skakar om samhällsnormerna och politiskt tänkande. Vårens första föreläsning hålls av konstnären Sophie Behal den 28 februari. Föreläsningsserierna Keynote Lecture och Prognostics stöds av Saastamoinenstiftelsen.

Examensutställningarna fortsätter i Project Room

Project Room fortsätter att presentera magisterstuderandes examensarbetsprojekt, och utrymmet är reserverat för en eller flera konstnärer i taget. Galleriet erbjuder ett rum för konst, där man kan möta ny och överraskande konst av alla slag. På årets första utställning visas målningsinstallationer av Lasse Juuti fram till den 21 januari. Temat i utställningen är påverkan och effekter samt begreppet målning i sig.