Uudessa julkaisussa tarkastellaan kehon liikkeen ja tilan välistä suhdetta

Laura Tuorilan kirjassa Paikan baletti - kokemuksellinen liike rakennetussa ympäristössä tarkastellaan kehon liikkeen ja tilan välistä suhdetta. Liikettä tarkastellaan ensin havaitsemisen tasolla ja sitten laajemmin henkilökohtaista ja sosiaalista tilaa rakentavana toimintana. Mielenkiinnon kohteena on julkinen kaupunkiympäristö ja ihmisen arjen toiminnoissa tapahtuva liike. Rakennetussa ympäristössä liikkumista on usein tarkasteltu liikenteenä. Toinen toistuva tapa lähestyä asiaa on ollut romantisoitu matka. Kirjassa asetutaan näiden tarkastelutasojen välille ja tutkitaan arjen liikkeeseen liittyviä henkilökohtaisia tekijöitä. Esitellystä teoriasta johdetaan periaatteet kehon liikettä monipuolisesti huomioivalle julkisen kaupunkiympäristön suunnittelulle.

Kirjoittaja Laura Tuorila on tilasuunnittelija ja tanssija. Kirjassa eritelty ja artikuloitu kehollinen tieto perustuu Tuorilan tanssijakokemukseen koreografi Willi Dornerin teoksessa Bodies in Urban Spaces.

Teosta voi ostaa Unigrafian verkkokaupasta:

https://shop.unigrafia.fi/

Ja Teatterikorkeakoulun kirjastosta hintaan 26€ (normaali hinta) / 20€ (taideyliopistolaiset, alumnit ja opiskelijat).

Kinesis 11
Laura Tuorila: Paikan baletti. Kokemuksellinen liike rakennetussa ympäristössä
(2018)
978-952-353-008-9
Teos on saatavilla Helda-digitaalisessa arkistossa.

Ämnesord