Photo: Ulla Leppävuori

Utmärkelsepris för verksamheten på konstnärsresidenset på Utö

Bildkonstakademins stödstiftelse har utdelat ett utmärkelsepris till konstnärsresidenset på Utö i den yttre skärgården. Residenset drivs av studerande och alumner vid Konstuniversitetets Bildkonstakademi. Priset markerar Bildkonstakademins 170-årsjubileum.

Konstnärsresidenset på Finlands sydligaste bebodda ö Utö har redan i elva år erbjudit Konstuniversitetets Bildkonstakademis studerande och dem som utexaminerats från akademien en möjlighet till oberoende konstnärligt arbete under den yttre skärgårdens exceptionella förhållanden. Under dessa år har det i residenset på Utö vistats hundratals Bildkonstakademins adepter och det har utgjort en viktig förenande erfarenhet för ett stort antal konstnärer.

Bildkonstakademins stödstiftelse till vars uppgifter det hör att främja och stöda unga begåvade konstnärers konstnärliga verksamhet, har utdelat ett utmärkelsepris till ett värde av 10 000 euro för verksamheten i konstnärsresidenset på Utö. Priset markerar Bildkonstakademins 170-årsjubileum.

Residenset drivs av Kuvan Residenssiyhdistys ry, en självständig förening som fungerar helt på frivillig basis och samarbetar med Konstuniversitetets Bildkonstakademi. Residenset verkar i ett hundra år gammalt hus som är Finland sydligaste byggnad som används året runt.

Det lilla bysamhället i den yttre skärgården gör det möjligt för konstnärerna att slippa de normala vardagsrutinerna mitt i den allt mer hektiska världen och koncentrera sig på ett ostört konstnärligt arbete. Det öppna havets förhållanden kommer man inte undan, och många som vistats på Utö har märkt att landskapet verkligen påverkar tänkandet och arbetet och följer med ända in till staden.

”Priset ger styrka och energi att fortsätta den uppmärksammade verksamheten”, säger ordföranden för residensföreningen, konstnär Ulla Leppävuori. ”Jag satt precis på residensets terrass i solens värme som havet håller kvar längre här ute än i inlandet, medan flyttande hökar svävar på himlen, och jag funderade för vad vi fick priset, berättar Leppävuori. ”Jag tror att det här är en utmärkelse för en självständig och oberoende verksamhet, ett engagemang och ett omfattande frivilligarbete som bevisar att man i vårt yrke kan välja med hjärtat.

Under årens lopp har ett stort antal frivilliga gjort sin arbetsinsats för att föra residensets verksamhet vidare. ”Det som ofta motiverar frivilliga är egen erfarenhet av hur givande arbetet på residenset på Utö kan vara för det egna konstnärliga arbetet och tänkandet. På Utö måste konstnären helt förlita sig på sig själv och stå ansikte mot ansikte med sitt eget yrke vilket kan vara ganska utmanande”, säger Leppävuori.

Ordföranden för Bildkonstakademins stödstiftelse Mauri Niemi anser att i Konstuniversitetets Bildkonstakademi förenas individuell undervisning och en stark konstgemenskap. ”Bildkonstakademins stödstiftelse vill genom jubileumsårets utmärkelse premiera och lyfta fram en aktör som stärker och på ett utmärkt sätt stöder akademins gemenskap”, säger Niemi.

Dekanen för Konstuniversitetets Bildkonstakademi Jan Kaila ser utmärkelsen som väl förtjänad och betonar att residenset är tätt sammansvetsat med byasamhället och skärgårdskulturen. ”På Utö kan de studerande och alumnerna för en stund leva ett ytterskärgårdens vardagsliv som de flesta annars inte skulle komma i kontakt med.”