Photo: Veikko Kähkönen

Urvalsguiderna 2016 är publicerade

Urvalsguiderna för kandidat- och magisterutbildningen 2016 är publicerade och hittas på respektive akademisida:

Sök till Bildkonstakademin
Sök till Sibelius-Akademin
Sök till Teaterhögskolan

Ansökningstiden är 8-27.1.2016

Konstuniversitetet kommer inte att ta i bruk kvoter för förstagångssökande i antagningen av studerande år 2016.

NYTT: De finländska högskolorna tar i bruk en behandlingsavgift för ansökan. Om du söker till högskola med en utbildning som du avlagt i något annat land än i ett EU- eller EES-land eller i Schweiz, ska du betala en behandlingsavgift på 100 euro.