Photo: Petri Summanen
Kuten edellisinäkin kertoina, tutkimuspaviljongin tapahtumapaikkana on vanha luostarirakennus Sala del Camino.

Tutkimuspaviljonki kokoaa tutkivat taiteilijat Venetsiaan

Taideyliopisto tuo jälleen taiteellisen tutkimuksen kysymykset Venetsian biennaalin yhteyteen. Venetsian tutkimuspaviljonki toteutetaan kolmatta kertaa 2019.

Taideyliopiston tutkimuspaviljonki tuo esiin taiteellisen tutkimuksen näkökulmaa maailman tunnetuimman nykytaidetapahtuman yhteydessä keväällä ja kesällä 2019. Nyt kolmatta kertaa toteutettava tutkimuspaviljonki on vakiinnuttanut asemansa taiteellisen tutkimuksen polttopisteenä, joka vetää kahden vuoden välein Venetsiaan alan kansainväliset tekijät.

Tutkimuspaviljongin avulla Taideyliopisto tarjoaa alustan taiteellisesta tutkimuksesta nousevalle ajattelulle, keskustelulle ja yhteistyölle. Tällä kertaa paviljongin ohjelma jäsentyy kansainvälisten tutkimussolujen ympärille. Seitsemän tutkimussolun lähes viisikymmentä taiteilija-tutkijaa osallistuvat vajaan vuoden mittaiseen prosessiin, jossa tutkimuspaviljongin teemat ja ohjelma versovat ja muovautuvat yhteisissä keskusteluissa.

”Tutkimuspaviljonki tuo yhteen tutkivia taiteilijoita eri maista. Näin syntyy kokonaisuus, joka on enemmän kuin osiensa summa. Lähtökohtana on tutkimussolujen toiminnasta kumpuava yhteistyö ja sitä kautta hahmottuvat teemat, joita ovat esimerkiksi ihmisen vaikutus ympäristöönsä ja taiteellisen tutkimuksen moninaiset metodit”, sanovat tutkimuspaviljongin koollekutsujat Mika Elo ja Henk Slager.

”Nykyiset globaalit haasteet ovat niin monimutkaisia, että niihin ei löydy yksiselitteisiä ratkaisuja. Taiteen ja taiteellisen tutkimuksen kautta syntyy uusia näkökulmia ilmiöihin, joihin on muuten vaikea päästä käsiksi. Taiteellisen tutkimuksen edelläkävijänä haluamme aktiivisesti luoda alalle kansainvälisiä verkostoja”, sanoo Taideyliopiston rehtori Jari Perkiömäki.

Tutkimuspaviljonki on toiminnassa toukokuusta elokuun loppuun 2019. Kuten edellisinäkin kertoina, tapahtumapaikkana on vanha luostarirakennus Sala del Camino, viehättävä keidas Giudeccalla, hieman syrjässä biennaalin ihmismassoista.

Tutkimuspaviljonki on jatkuva projekti, jota koordinoi Taideyliopisto. Kolmas tutkimuspaviljonki toteutetaan yhteistyössä Louise ja Göran Ehrnroothin säätiön ja kansainvälisten kumppanien kanssa. Pääkumppanit ovat Aalto-yliopisto, Valand Academy of Arts at the University of Gothenburg, University of Applied Arts Vienna, Interlab Hongik University Seoul, ja Taipei National University of the Arts.

Tutkimussolut ja ”switchboard”

Tutkimuspaviljonki-projekti etenee kohti Venetsiaa tutkimussolujen tapaamisten kautta syyskuussa 2018, marraskuussa 2018 ja helmikuussa 2019. Yhteistyöprosessia on kutsuttu fasilitoimaan kansainvälisten asiantuntijoiden ryhmä, johon kuuluvat Esa Kirkkopelto, Sunjung Kim, Ellen J Røed, Anna-Kaisa Rastenberger and Giaco Schiesser. Koska ryhmällä on ratkaiseva rooli solujen välisten yhteyksien edistämisessä, sitä kutsutaan nimellä ”switchboard”.

Tutkimussolut

Astopia

Cemetery Archipelago: On the imaginaries of human and non-human death

Disruptive Processes + Artistic Intelligence Research Alternator AIRA

Shelters

Territories :: Dialects

Through Phenomena Themselves

Traces from the Anthropocene: Working with Soil & Insects among Us

Lue lisää tutkimussoluista tutkimuspaviljongin sivustolta www.researchpavilion.fi