Tuire Kuusi ny professor i musikforskning vid Sibelius-Akademin

MuD Tuire Kuusi har utnämnts till professor i musikforskning vid Konstuniversitetets Sibelius-Akademi för en femårsperiod från och med början av 2018.

 
Tuire Kuusi har avlagt musikdoktorsexamen (2002) vid Sibelius-Akademins forskarutbildning med musikteori som huvudämne. Hon har också en pianoexamen från Sibelius-Akademin (1986). Hon är en erfaren universitetslärare och handledare för lärdomsprov och forskare och inledde 1998 sin karriär vid Sibelius-Akademin. För närvarande är hon ansvarig prodekan för Sibelius-Akademins forskning och doktorandutbildning samt universitetslektor på deltid vid doktorandskolan DocMus. Arbetet som prodekan fortsätter vid sidan av professorsuppdraget.
 
Kuusi har gedigen erfarenhet av doktorandutbildning, undervisningsplanering och administrativt arbete. Hon är mycket uppskattad som lärare och utsågs 2011 till årets universitetslärare. Kuusi har även goda internationella nätverk och konstaterar att den högklassiga konstnärliga verksamheten och den imponerande forskningen kombineras på ett unikt sätt vid Sibelius-Akademin.
 
− Jag vill öka omvärldens kunskap om vår konstnärliga doktorandutbildning, stärka forskningen vid såväl Sibelius-Akademin som Konstuniversitetet och sträva efter att fördjupa nätverken inom musikforskningen och doktorandutbildningen. För att nå dessa mål är det en självklarhet att samarbeta med experter vid Sibelius-Akademin, förklarar Kuusi.
 
Sibelius-Akademins forskningsverksamhet och doktorandutbildning karaktäriseras av att olika kompetensområden samverkar. Professorn i musikforskning leder och utvecklar forskningsverksamheten inom sitt område, ansvarar för att forskningsgrupper bildas och upprätthålls, planerar forskningsprojekt och deltar i anskaffandet av forskningsfinansiering. Professorn ska stärka Konstuniversitetets och i synnerhet Sibelius-Akademins forskningsmässiga profil och betydelse. Till uppgifterna hör också att utveckla Sibelius-Akademins och Konstuniversitets doktorandutbildning samt att delta i genomförandeprocessen. Därtill är professorn en central aktör när det gäller att etablera långsiktiga inhemska och utländska strategiska partnerskap.
 
Ansökningstiden för anställningen som professor i musikforskning vid Sibelius-Akademin gick ut den 10 april 2017. Uppdraget söktes av 39 personer, av vilka en del kallades till intervju och lämplighetsbedömning i slutet av november. Tuire Kuusi utsågs till professor av Konstuniversitetets rektor Jari Perkiömäki på förslag av Sibelius-Akademins dekan Kaarlo Hildén.
 
Mer information:
Kaarlo Hildén, dekan för avdelningen för klassisk musik
Konstuniversitetets Sibelius-Akademi
kaarlo.hilden@uniarts.fi