Teaterhögskolans urvalsresultat 2019

På basis av Konstuniversitetets Teaterhögskolas urvalsprov är de sökande som omnäms i nedanstående lista godkända som studerande vid Teaterhögskolan från början av läsåret 2019-2020.

 

UTBILDNINGSPROGRAMMET I DRAMATURGI

Jylhä Martta Mercedes
Karkkonen Mikael Ilmari
NN (person har inte gett tillåtelse till publicering av sitt namn på webbsidan)
Yildirim Arda
 

MAGISTERSTUDIER I DRAMATURGI : FÖRESTÄLLNINGSDRAMATURGI/ CONTEMPORARY DRAMATURGY AND PERFORMANCE RESEARCH

Enqvist Pipsa Ilona
 

MAGISTERPROGRAMMET I SKRIVANDE

Kallonen Joonas Ismo Tapio
Mutikainen Ina Riikka Helena
Niemi Taina Ranja Sofia
Nuutinen Heta Maria
Pallasvuo Jaakko Ilmo Aukusti
Vallila Petra Katariina
 

MAGISTERPROGRAMMET I KOREOGRAFI

Grotenfelt Sara Rea Antonia *
Juutinen Eeva Anni Elina **
Oliva Maya
Taijonlahti Iina Maria

* Villkorligt antagningsbeslut. Intyg över avlagd kandidatexamen i danskonst eller annan lämplig lägre högskoleexamen ska vara ansökningstjänster tillhanda senast den 8.7.2019 kl. 15.00. I annat fall förfaller det villkorliga antagningsbeslutet. Kompletterande studier krävs: Andra inhemska språket svenska 3sp och främmande språk 5sp.
** Kompletterande studier krävs: Andra inhemska språket svenska 3sp.
 

MAGISTERSTUDIER I SKÅDESPELARKONST (på svenska)

Koskinen Josefine Margaretha *
Surma-aho Karoliina Agneta 

* Kompletterande studier krävs: Andra inhemska språket finska 3sp och främmande språk 5sp.
 

MASTER’S DEGREE PROGRAMME IN LIVE ART AND PERFORMANCE STUDIES

Andreoletti Tea
Chernova Darya
Hoxha Fjolla
Juolahti Minerva Maria
Tuominen Suvi-Kristiina
Wearden Natalie

Reservplatser:
1. Valle Salla Ulrika
2. Hannuksela Riina Annika
3. Pullara Jillian

 

UTBILDNINGSPROGRAMMET I REGI

Kiljunen Jaakko Edvin
Kronholm Ida Karin Maria
Lund Minna Helinä
Mattila Emma Alisa
 

MAGISTERSTUDIER I REGI

Korsulainen Mikko Petteri *

* Kompletterande studier krävs: Andra inhemska språket svenska 3sp.

NÄYTTELIJÄNTAITEEN KOULUTUSOHJELMA

Utbildningsprogrammet i skådespelarkonst (på finska)

Anttila Veera Mirja Vilhelmiina
Hilska Ville Valdemar
Hurme Juhana Onni Santeri
Kaitalahti Milla Katariina
Lehtinen Akseli Otso Elias
Lusenberg Kate
Nousiainen Heikki Petteri
Oupornikova Alexandra
Saijets Nana Anetta
Susimäki Julius Santeri
Terävä Mauno Mikael
Timonen Juuso Johannes

 

NÄYTTELIJÄNTAITEEN MAISTERIOPINNOT
Magisterstudier i skådespelarkonst (på finska)

Kärkkäinen Eeva Onerva Pekantytär
Wallin Miikka Ville Tapani

MAGISTERPROGRAMMET I KONSTNÄRLIG FRAMSTÄLLNING I DANS

Hartikainen Terhi Kaarina
Kelloniemi Suvi Karoliina *
Kriikku Sanni Malviina
Laakso Iiris Ramona
Lejeune Elisa Maria Monique
Mäkelä Maria Veronika *
Nordlund Verna Ursula *
Reynisdóttir Selma
Snellman Veera Sofia *
Suomalainen Sofia Aleksandra *

* Villkorligt antagningsbeslut. Intyg över avlagd kandidatexamen i danskonst eller annan lämplig lägre högskoleexamen ska vara ansökningstjänster tillhanda senast den 8.7.2019 kl. 15.00. I annat fall förfaller det villkorliga antagningsbeslutet.

UTBILDNINGSPROGRAMMET I LJUSDESIGN

Jurvanen Anni Johanna Marjatta
Kotilainen Samu Oskari
Strandell Rasmus Kristian
Tolvanen Ville Johannes

Reservplatser:
1.
Mustalahti Eino Vesa Valtteri
2. Kella Hertta Aurora

 

MAGISTERSTUDIER I LJUSDESIGN

Rusanen Jussi Matias *
Sirainen Jaakko Antti Torsten
Toppinen Topias Teodor *

* Villkorligt antagningsbeslut. Intyg över avlagd kandidatexamen i teaterkonst eller annan lämplig lägre högskoleexamen ska vara ansökningstjänster tillhanda senast den 8.7.2019 kl. 15.00. I annat fall förfaller det villkorliga antagningsbeslutet.
 

UTBILDNINGSPROGRAMMET I LJUDDESIGN

Jänis Juri Vilhelmi
Kantola Mimi Maria
Kotilainen Pauli Petteri
Ridberg Axel Amadeus Tomson

Reservplats:
1. Pippa Ilja

 

MAGISTERSTUDIER I LJUDDESIGN

Kainulainen Antti Ilmari
Kellokoski Riku-Pekka Taneli
Kokkonen Elle-Maari *
Ojala Konsta Eino Aukusti
Viljanen Iida Aino Veronika **
Virman Ellen Alice

* Villkorligt antagningsbeslut. Intyg över avlagd kandidatexamen i teaterkonst eller annan lämplig lägre högskoleexamen ska vara ansökningstjänster tillhanda senast den 8.7.2019 kl. 15.00. I annat fall förfaller det villkorliga antagningsbeslutet.
** Kompletterande studier krävs: Andra inhemska språket svenska 3sp.

__________________________________________________

RÄTTELSEANVISNING

Rättelse i detta beslut får sökas hos Konstuniversitetet enligt § 82 i universitetslagen (558/2009).

Avsikten med rättelseförfarandet är att begära att ett fel som den sökande anser har begåtts i samband med beslutsfattandet rättas till. Syftet med begäran om omprövning är inte att få feedback eller ytterligare information om antagningen. Rättelse till antagningsbeslutet kan sökas genom att skicka en skriftlig begäran om omprövning inom 14 dagar från den dag de slutliga resultaten publicerats.

Innehåll i begäran om omprövning
Antagningsresultaten baserar sig på uppgifter som den sökande inlämnat till Konstuniversitetet inom utsatt tid. I din skrivelse måste du i detalj redogöra för vad din begäran om omprövning gäller och de fakta som du åberopar. Ange dina personuppgifter och underteckna din skrivelse eller låt ett ombud med fullmakt underteckna den. Ange namnet på det/de ansökningsalternativ som begäran om omprövning gäller. Ifall du levererar begäran om omprövning via e-post, skriv akademins namn i rubrikfältet.

Inlämnande av begäran om omprövning
Ansökan bör göras skriftligen eller via e-post till Konstuniversitetets registratorskontor. Ansökan bör vara framme på registratorskontoret inom 14 dagar efter offentliggörandet av de slutliga resultaten. Avsändaren ansvarar själv för försändelse av begäran om omprövning. Begäran om omprövning ska lämnas in till:

Konstuniversitetet / registratorskontoret
PB 38 / Tölöviksgatan 16 C
00097 Konstuniversitetet, Finland
kirjaamo(at)uniarts.fi

Om du skickar ansökan per e-post, var så vänlig och skicka den som en PDF-fil.

Besvärsförbud
I ett beslut som det enligt 82 § i universitetslagen är möjligt att söka rättelse i får ändring inte sökas genom besvär hos förvaltningsdomstolen före rättelseförfarande. I ett beslut som har fattats vid rättelseförfarande får ändring sökas genom besvär hos förvaltningsdomstolen.