Teaterhögskolans urvalsresultat 2018

RESULTAT FRÅN TEATERHÖGSKOLANS URVAL

På basis av Konstuniversitetets Teaterhögskolas urvalsprov är de sökande som omnäms i nedanstående lista godkända som studerande vid Teaterhögskolan från början av läsåret 2018-2019.

UTBILDNINGSPROGRAMMET I DRAMATURGI

Arikka Rasmus Kasimir
Lundán Kaisa Mirjam
Orenius Michelle Siriya
Reinikainen Panu Kuutti

MAGISTERSTUDIER I DRAMATURGI

Inga nya studerande valdes.

 

NÄYTTELIJÄNTAITEEN KOULUTUSOHJELMA
Utbildningsprogrammet i skådespelarkonst (på finska)

Blick Ola Eskil Aukusti
Eloranta Tuulia Mari Pauliina
Kabanga Roderick Ville Leonard
Kaihola Eeva Hanna Elviira
Lymi Ella Lumikki
Mäkinen Eeva Anneli
Orjuela Carlos Henrik
Osman Jasir Onni
Paju Tuuli Mikontytär
Snyder Denisa Lilja Jasmine
Tissari Milla Annika
Virtanen Daniel Vilho Valentin

 

NÄYTTELIJÄNTAITEEN MAISTERIOPINNOT
Maisterstudier i skådespelarkonst (på finska)

Hämäläinen Linda Julia
Wallin Henna Riikka Emilia

 

UTBILDNINGSPROGRAMMET I REGI

Jaanisoo Anna-Maarja
Korhonen Tomi Kristian
Nyberg Otto Eemeli

 

MAGISTERSTUDIER I REGI

Inga nya studerande valdes.

 

UTBILDNINGSPROGRAMMET I SKÅDESPELARKONST

Atarah Amaale Antonia
Edlund Ellen
Fransson Gaspare Jesper
Gustafsson Alexandra Linnéa
Kumpulainen Patrik Oliver
Lignell Greta Rebecca
Melin Alexander Mats Edvard
Narin Folke
Pirhonen Sara-Maria Emilia
Ruokolahti Walter Willhelm

Reservplatser:
1. von Essen Peik Anton Kristian

2. NN (person har inte gett tillåtelse till publicering av sitt namn på internet)

 

UTBILDNINGSPROGRAMMET I DANS

Blauberg Iris Ulrika
Charifi Sofia Mounia
Halmetoja Arttu Aleksi
Hartikainen Vilma Julia Tuulikki
NN (person har inte gett tillåtelse till publicering av sitt namn på internet)
Holma Linda Pauliina
Karlberg Johanna Toril Elisabeth
Kinnunen Sakari Johannes
Koivula Essi Ilona
Mirtti Lotta Elisa
Puranen Miro Henrik
Simola Helmi Aallotar
Sinkkonen Mia-Mari Annika
Ulkuniemi Jussi Sakari
Viipuri Maija Stiina Margareeta
Zambrano Bruno Erándini

Reservplats:
1. Sievänen Jane Milja Vilde

 

MAGISTERPROGRAMMET I DANSPEDAGOGIK

Balarezo Mercedes
NN (person har inte gett tillåtelse till publicering av sitt namn på internet)
Heikkinen Maiju Elisa
NN (person har inte gett tillåtelse till publicering av sitt namn på internet)
Kitti Eevamari
Nowack Maia
NN (person har inte gett tillåtelse till publicering av sitt namn på internet) *
Rönkkö Anne Elisa **
Scarantino David Anthony
Tuoresmäki Heini Juulia

Reservplatser:
1. Mäenpää Sini-Vuokko
2. Hosio Riina Essi Marika

* Kompletterande studier krävs: Andra inhemska språket svenska 3sp.
** Kompletterande studier krävs: Främmande språk 5sp.

 

MAGISTERPROGRAMMET I TEATERPEDAGOGIK

Aaltonen Sanniveera Emilia
Bergius Jenni Katriina *
Humppila Laura Olga Alexandra
Karjalainen Noora Riikka Marika
Kiri Henni Kaarina
Korpelainen Esko Nestori
Laine Verna Aila Emilia **
Lehtonen Anna Elina ***
Makkonen Minttu-Maaria Vilhelmiina
Perttunen Johanna Kristiina
Rönnkvist Essi Pauliina
Varga Nóra

Reservplatser:
1. Teinilä Jenna Susanna
2. Anderzén Camilla Gertrud Fredrika
3. Ohtamaa Ann-Mari
4. Salmi Vilma Maria

* Kompletterande studier krävs: Andra inhemska språket svenska 3sp och främmande språk 5sp.
** Kompletterande studier krävs: Andra inhemska språket svenska 3sp.
*** Kompletterande studier krävs: Andra inhemska språket svenska 3sp och främmande språk 5sp.

UTBILDNINGSPROGRAMMET I LJUSDESIGN

Haapanen Siri Ingrid Alisa
Johansson Venla Lyydia
Lahti Aku Juhani
Vedenpää Outi Elina

Reserplatser:
1.
NN (person har inte gett tillåtelse till publicering av sitt namn på internet)
2. Mäkelä Kalle August
 

MAGISTERSTUDIER I LJUSDESIGN

Golnick Juho Anton Nikolai
Horton-White Cecilia June Elina
Sivén Veli-Ville Veilis

 

UTBILDNINGSPROGRAMMET I LJUDDESIGN

Ostrogradskaya Alina
Pääkkö Vili Aarre Verneri
Tammiharju Eliel Eimo Runar
Tikka Timo Juhani

Reservplats:
1. Palomäki Eetu Artturi

 

MAGISTERSTUDIER I LJUDDESIGN

Kantonen Atte Elias
Kiiliäinen Pekka Olavi
NN (person har inte gett tillåtelse till publicering av sitt namn på internet)
Rytkönen Oula Otso Viljami *
Tapio Jouni Ilari

* Villkorligt antagningsbeslut. Intyg över avlagd kandidatexamen i teaterkonst eller annan lämplig lägre högskoleexamen ska vara ansökningstjänster tillhanda senast den 10.7.2018 kl. 15.00. I annat fall förfaller det villkorliga antagningsbeslutet.
 

__________________________________________________

RÄTTELSEANVISNING

Rättelse i detta beslut får sökas hos Konstuniversitetet enligt § 82 i universitetslagen (558/2009).

Avsikten med rättelseförfarandet är att begära att ett fel som den sökande anser har begåtts i samband med beslutsfattandet rättas till. Syftet med begäran om omprövning är inte att få feedback eller ytterligare information om antagningen. Rättelse till antagningsbeslutet kan sökas genom att skicka en skriftlig begäran om omprövning inom 14 dagar från den dag de slutliga resultaten publicerats.

Innehåll i begäran om omprövning

Antagningsresultaten baserar sig på uppgifter som den sökande inlämnat till Konstuniversitetet inom utsatt tid. I din skrivelse måste du i detalj redogöra för vad din begäran om omprövning gäller och de fakta som du åberopar. Ange dina personuppgifter och underteckna din skrivelse eller låt ett ombud med fullmakt underteckna den. Ange namnet på det/de ansökningsalternativ som begäran om omprövning gäller. Ifall du levererar begäran om omprövning via e-post, skriv akademins namn i rubrikfältet.

Inlämnande av begäran om omprövning

Ansökan bör göras skriftligen eller via e-post till Konstuniversitetets registratorskontor. Ansökan bör vara framme på registratorskontoret inom 14 dagar efter offentliggörandet av de slutliga resultaten. Avsändaren ansvarar själv för försändelse av begäran om omprövning. Begäran om omprövning ska lämnas in till:

Konstuniversitetet / registratorskontoret
PB 38 / Tölöviksgatan 16 C
00097 Konstuniversitetet, Finland
kirjaamo(at)uniarts.fi

Om du skickar ansökan per e-post, var så vänlig och skicka den som en PDF-fil.

Besvärsförbud

I ett beslut som det enligt 82 § i universitetslagen är möjligt att söka rättelse i får ändring inte sökas genom besvär hos förvaltningsdomstolen före rättelseförfarande. I ett beslut som har fattats vid rättelseförfarande får ändring sökas genom besvär hos förvaltningsdomstolen.

 

BESTÄMMELSEN OM EN HÖGSKOLEPLATS:

     • Du kan ta emot endast en studieplats som leder till högskoleexamen i utbildning som   
        börjar inom samma termin (b
estämmelsen gäller både gemensam ansökan och separata
        ansökningar)
.
    
• Bestämmelsen gäller också studier för universitetens påbyggnadsexamina; licentiat och
        doktorsexamina.
     • Bestämmelsen gäller inte om du tar emot en högskoleplats inom ansökan om
        överflyttning.
     • Bestämmelsen gäller inte Polisyrkeshögskolan, Högskolan på Åland eller utländska
        högskolor.

Studieplatsen bör mottagas senast 10.7.2018 kl. 15.