Teaterhögskolans urvalsresultat 2016

På basis av Konstuniversitetets Teaterhögskolas urvalsprov är de sökande som omnäms i nedanstående lista godkända som studerande vid Teaterhögskolan från början av läsåret 2016-2017.

BESTÄMMELSEN OM EN HÖGSKOLEPLATS:
     • Du kan ta emot endast en studieplats som leder till högskoleexamen i utbildning som börjar inom samma termin (bestämmelsen gäller både gemensam ansökan och separata ansökningar).
     • Bestämmelsen gäller också studier för universitetens påbyggnadsexamina; licentiat och doktorsexamina.
     • Bestämmelsen gäller inte om du tar emot en högskoleplats inom ansökan om överflyttning.
     • Bestämmelsen gäller inte Polisyrkeshögskolan, Högskolan på Åland eller utländska högskolor.

Om du godkänns i gemensam ansökan till något av dina ansökningsönskemål, och du är på reservplats för ett eller flera av dina högre ansökningsönskemål, kan du ta emot den erbjudna studieplatsen + meddela att du väntar på att antagningen till dina högre ansökningsönskemål framskrider. Det är inte möjligt att vänta på antagningsresultat i separata antagningar. Om du redan har mottagit en studieplats som leder till högskoleexamen (i separata antagningar) i utbildning som börjar 1.8.2016, kan du inte motta denna studieplats.

Studieplatsen bör mottagas senast 15.7.2016 kl. 15.

 

UTBILDNINGSPROGRAMMET I DRAMATURGI
Heinonen, Veikka Valtteri Johannes
Ihlberg, Anni Birgitta
Jokelin, Liila Juliana

UTBILDNINGSPROGRAMMET I REGI
Panula-Ontto, Michael Angelo Juhani
Smolander, Esa-Matti

MAGISTERSTUDIER I REGI
Rinta-Panttila, Tuomas Juhana

UTBILDNINGSPROGRAMMET I DANS
Bakhtaoui, Akim Voitto
Halmetoja, Arttu Aleksi
Kekoni, Nooa Samuel
Kortelainen, Siiri Maija Kyllikki
Laakso, Iiris Ramona
Lejeune, Elisa Maria Monique
Loukas, Janna-Milla Karoliina
Lähde, Kalle Kasperi
Nieminen, Kaisa Marjaana
Nordlund, Verna Ursula
Piasecki, Jessica Olivia
Raittinen, Sofia Aleksandra
NN (person har inte gett tillåtelse till publicering av sitt namn på internet)
Simojoki, Sonja-Maria
Snellman, Veera Sofia

Reservplatser:
1. Kelloniemi, Suvi Karoliina
2. Hilden, Iiris Maria
3. NN
(person har inte gett tillåtelse till publicering av sitt namn på internet)

UTBILDNINGSPROGRAMMET I SKÅDESPELARKONST (PÅ SVENSKA)
Forsbacka, Joel Erik Michael
Fri, Josefine Amanda
Henn, Karin Antonia
Jansson, Emilia Aino-Maria
Kruse, Mathilda Marie Inkeri
Lommi, Oksana Eleonora
Nyby, Herman John Christian
Paul, Martin Robert
Saarikallio, Antti Henrik Ilmari
Salminen, Tom Emil
Stenberg, Astrid-Ulrika Elisabeth
Zilliacus, Emelie Mikaela

Reservplats:
1. Pääkkönen, Petra Aliisa

MAGISTERSTUDIER I SKÅDESPELARKONST (PÅ SVENSKA)
Gummerus, Kristofer Petri Andreas *
NN (person har inte gett tillåtelse till publicering av sitt namn på internet)
Nedergård, Sannah Emilia **

* Kompletterande studier krävs: Andra inhemska språket finska 3sp.
** Villkorligt antagningsbeslut. Intyg över avlagd kandidatexamen i teaterkonst eller annan lämplig lägre högskoleexamen ska vara ansökningstjänster tillhanda senast den 15.7.2016 kl. 15.00. I annat fall förfaller det villkorliga antagningsbeslutet.

MASTER’S DEGREE PROGRAMME IN ECOLOGY AND CONTEMPORARY PERFORMANCE
Ala-Ruona, Anniina Eeva Erika
NN (person har inte gett tillåtelse till publicering av sitt namn på internet)
Bissett, Christiana
NN (person har inte gett tillåtelse till publicering av sitt namn på internet)
NN (person har inte gett tillåtelse till publicering av sitt namn på internet)
Larsen, Ida-Elisabeth
NN (person har inte gett tillåtelse till publicering av sitt namn på internet)
NN (person har inte gett tillåtelse till publicering av sitt namn på internet)

NÄYTTELIJÄNTAITEEN KOULUTUSOHJELMA (SUOMENKIELINEN)
Aunio, Lumi Aino Ilaria
Koivisto, Saana Säde Katariina
Korkia-Aho, Tuomas Nikolai
Kotkaniemi, Hilma Lydia
Kuusamo, Juho Jouni Tapio
Manninen, Aurora Martta Johanna
Niemi, Anssi Matias
Palanne, Rebekka Samuriina
Pohjola, Nicklas Aleksanteri
Rantanen, Suvi Tuuli Kyllikki
Reimaluoto, Venla Maria
Virtanen, Annika Hilma Amanda

NÄYTTELIJÄNTAITEEN MAISTERIOPINNOT (SUOMENKIELINEN)
NN (person har inte gett tillåtelse till publicering av sitt namn på internet)

MAGISTERPROGRAMMET I DANSPEDAGOGIK
NN (person har inte gett tillåtelse till publicering av sitt namn på internet)
Heikkilä, Elsa Opri Matilda *
Heikkinen, Liisa Eveliina
Kahilainen, Emmi Matleena
Kajaus, Suvi Tiina
Koponen, Mari Katriina
NN (person har inte gett tillåtelse till publicering av sitt namn på internet) **
Potapova, Olga Alekseevna
Rapo, Satu Tuulia
Toivonen, Helena Magdaleena
NN (person har inte gett tillåtelse till publicering av sitt namn på internet)

* Kompletterande studier krävs: Andra inhemska språket svenska 3sp och främmande språk 5sp.
** Villkorligt antagningsbeslut. Intyg över avlagd kandidatexamen i danskonst eller annan lämplig lägre högskoleexamen ska vara ansökningstjänster tillhanda senast den 15.7.2016 kl. 15.00. I annat fall förfaller det villkorliga antagningsbeslutet.
Kompletterande studier krävs: Andra inhemska språket svenska 3sp

MAGISTERPROGRAMMET I TEATERPEDAGOGIK
Männistö, Tanja Maarit
Nuora, Leena Maria
Pellikka, Anni Maria
Putkinen, Elina Katariina
Ribeiro, Camila
Ritola, Kaisa Ulla Pauliina
Salmi, Riina Pauliina *
Sandoval Cazares, Alvaro
Serkamo, Pia Cecilia
Siren, Kenneth Kristian
Takeda, Yuko

Reservplatser:
1. Puukko, Kristiina Karoliina
2. Rönnkvist, Essi Pauliina
3. NN
(person har inte gett tillåtelse till publicering av sitt namn på internet)
4. Ikonen, Laura Emilia

* Villkorligt antagningsbeslut. Intyg över avlagd kandidatexamen i teaterkonst eller annan lämplig lägre högskoleexamen ska vara ansökningstjänster tillhanda senast den 15.7.2016 kl. 15.00. I annat fall förfaller det villkorliga antagningsbeslutet.

UTBILDNINGSPROGRAMMET I LJUSDESIGN
Eskelinen, Matias Ville-Valtteri
Rusanen, Jussi Matias
Toppinen, Topias Teodor
Virman, Ellen Alice

MAGISTERPROGRAMMET I LJUSDESIGN
NN (person har inte gett tillåtelse till publicering av sitt namn på internet) *
Pakkala, Pyry Ilmari
Pohjola, Emmi Olivia *
Santala, Essi Ilona
Suontausta, Jere Petteri *

* Villkorligt antagningsbeslut. Intyg över avlagd kandidatexamen i teaterkonst eller annan lämplig lägre högskoleexamen ska vara ansökningstjänster tillhanda senast den 15.7.2016 kl. 15.00. I annat fall förfaller det villkorliga antagningsbeslutet.

UTBILDNINGSPROGRAMMET I LJUD
Kainulainen, Antti Ilmari
NN (person har inte gett tillåtelse till publicering av sitt namn på internet)
Ojala, Konsta Eino Aukusti
Palanne, Laura Maria

Reservplats:
1. Seppälä, Hannu Tapio

MAGISTERPROGRAMMET I LJUD
NN (person har inte gett tillåtelse till publicering av sitt namn på internet) *
NN (person har inte gett tillåtelse till publicering av sitt namn på internet)
Nenonen, Tatu Petteri *

* Villkorligt antagningsbeslut. Intyg över avlagd kandidatexamen i teaterkonst eller annan lämplig lägre högskoleexamen ska vara ansökningstjänster tillhanda senast den 15.7.2016 kl. 15.00. I annat fall förfaller det villkorliga antagningsbeslutet.

 

_____________________________________________________________________________________________

RÄTTELSEANVISNING
(allmän)

Rättelse i detta beslut får sökas hos universitetet enligt § 84.2 i universitetslagen (558/2009, nedan UL).

Ansökningstid för rättelse
Rättelse ska sökas inom 14 dagar från det att resultatet av antagningen offentliggjordes (UL 82.1 §, antagning av studerande)

Leverans av rättelseyrkande
Rättelseyrkandet adresseras till den akademi vid Konstuniversitetet som yrkandet gäller. Ansökan bör göras skriftligen eller via e-post till Konstuniversitetets registratorskontor. Avsändaren ansvarar själv för försändelse av rättelseyrkande. Ifall du levererar rättelseyrkandet via e-post, skriv akademins namn i ämne-fältet.

Konstuniversitetet /registratorskontoret
PB 38  / Tölöviksgatan 16 C
00097 Konstuniversitetet
kirjaamo(at)uniarts.fi

Innehåll i rättelseyrkande
Av rättelseyrkandet bör framgå:
     - yrkandets framställares namn och kontaktuppgifter
     - krav
     - grunder till kraven

Till ansökan bör bifogas dokument som yrkandets upphovsman vädjar till, om inte dessa redan finns till förfogande på upphandlingsenheten.

Besvärsförbud m.m.
I ett beslut som det enligt 82 § i universitetslagen är möjligt att söka rättelse i får ändring inte sökas genom besvär hos förvaltningsdomstolen före rättelseförfarande. I ett beslut som har fattats vid rättelseförfarande får ändring sökas genom besvär hos förvaltningsdomstolen.