Sibelius-Akademins resultatet av den separata ansökan 2019

 

OBS! Du kan även fråga om resultatet per e-post på adressen siba.ansokan@uniarts.fi.

 

ÅTERKOPPLING PÅ URVALSPROVET

Den sökande kan få återkoppling om sin prestation i urvalsprovet. Syftet med återkopplingen är att visa på områden hos den sökande där hans eller hennes prestation kan utvecklas och bli ännu bättre. Uppgifter fås av kontaktpersonerna listade här:

>> Återkoppling på urvalsprovet (separat ansökan) 2019

 

GRUNDUTBILDNING

>> Urvalsbeslut 2019 (separat ansökan)

Om den sökande är missnöjd med studerandeurvalet kan den sökande skriftligen begära rättelse av dekanens beslut inom 14 dagar från offentliggörandet av beslutet.

>> Rättelseanvisning

 

BYTE AV STUDIERÄTT

>> Urvalsbeslut 2019 (byte av studierätt, separat ansökan)

Om den sökande är missnöjd med studerandeurvalet kan den sökande skriftligen begära rättelse av dekanens beslut inom 14 dagar från offentliggörandet av beslutet.

>> Rättelseanvisning