Resultat av Bildkonstakademins Magisterurvalets första skedet är publiceras

Bildkonstakademin fick 295 ansökan i magisterurvalet.

Information om vilka som kallats till intervju kan hittas på Konstuniversitetets Bildkonstakademins webbsida för studenturval http://www.uniarts.fi/sv/urval/kuva under Magisterurval.