Otava-koncernen och stiftelsen Otavan Kirjasäätiö ger miljondonation för införandet av skrivarutbildning

Otava-koncernen och stiftelsen Otavan Kirjasäätiö donerar en miljon euro till Konstuniversitetet för inrättandet av ett utbildningsprogram i skrivande.

Konstuniversitetet kommer att inrätta ett magisterprogram i skrivande, som för första gången i Finland erbjuder konstnärsutbildning som leder till magisterexamen inom skrivande i en konstartsöverskridande kontext. Programmet stärker skrivandets och litteraturens ställning som självständig konstart och erbjuder studerande en unik väg mot att bli yrkesförfattare. Det nya magisterprogrammet startar hösten 2019.

Otava-koncernen och stiftelsen Otavan Kirjasäätiö donerar tillsammans en miljon euro till Konstuniversitetet. Donationen riktas till magisterprogrammet i skrivande. 

”Donationen möjliggör utbildning av konstnärer som specialiserar sig på skrivande i Konstuniversitetets konstartsöverskridande miljö. Det nya magisterprogrammet är ett välkommet initiativ och främjar textens och textualitetens roll inom den samtida konsten”, säger Konstuniversitetets rektor Jari Perkiömäki

Otava-koncernen är ett familjeföretag som ägs av släkten Reenpää och dess affärsverksamhetsområden är böcker, handel, tidningar och nya affärsverksamheter. Verksamheten startades 1890 vid grundandet av Förlagsaktiebolaget Otava. Företaget har som mål att främja kultur, tillväxt och lärande i enlighet med sina värderingar.

Stiftelsen Otavan Kirjasäätiö, som grundades 1945, stöder litteraturen och det litterära arbetet i Finland genom stipendier, pris och bidrag samt främjar läskulturens framgång i vårt land.

”Otavan Kirjasäätiö har stött finländska författares arbete med stipendier i över 70 år. Med denna exceptionellt stora donation vill vi nu skapa förutsättningar för författarutbildning på internationell nivå i Finland och på så sätt fullgöra vår stiftelses uppgift”, säger styrelseordföranden för Otavan Kirjasäätiö Olli Reenpää.

Mer information:

Rektor Jari Perkiömäki, 050-384 3454, jari.perkiömä
Kontaktchef Nana Salin, 050-461 6780,

Nyheten har uppdaterats 18.12. Det första stycket har korrigerats, eftersom skrivarutbildning som leder till examen erbjuds även vid Jyväskylä universitet.