Photo: Mirva Niemi

Niko E. Saari bytte yrke från IT-specialist till konstnär

 1. Vem är du och hur kom du fram till att du ville studera vid Bildkonstakademin?
  Jag är Niko E. Saari och studerar mitt första år vid Bildkonstakademin. Före detta jobbade jag 10 år inom IT-branschen, och för ett år sedan fick jag möjligheten att välja om jag skulle fortsätta med samma yrke eller om jag skulle söka in till studier inom ett nytt område. Jag bestämde mig för att följa mitt hjärtas röst och söka in till att studera fotografering, som hade varit min hobby i fem år. Jag har inte studerat konst tidigare, och fotografering – och speciellt konstfotografering – blev en slags kallelse för mig med tiden. Jag tycker att jag är ett bra exempel på att man kan bli antagen till konststudier fast man inte har sysslat med konst hela sitt liv.

 2. Hurdant var ditt urvalsprov? 
  På våren skickade sökande sina arbetsprov för juryn, och utgående från arbeten kallades 50 personer till urvalsprovet. Urvalsprovet pågick i sex dagar (mån-lör), och under den här tiden fick sökande göra åtminstone tre verk för bedömning. Själv förberedde jag tre fotografiska verk för urvalsprovet och jag måste medge att jag inte skulle ha haft tid för mer. Det är bättre att välja redan i början av urvalsprocessen hur många verk man ska göra och stå fast vid beslutet, det lönar sig alltså inte att sätta för stora målsättningar så att man inte råkar i panik till slut. Man borde hellre göra mindre men med bra kvalitet.

 3. Hur är det att studera vid Bildkonstakademin?
  Hittills har jag riktigt njutit av mina studier. Från allra första dagen har jag känt att detta är precis det som jag vill göra. Här får studerande i stort sett fria händer att skapa sin egen konst.

 4. Hur skulle du beskriva den första höstterminen?
  Under höstterminen organiseras en kurs vid namn ”Kvarnen” (Mylly på finska) som presenterar alla konstarterna för nya studerande. Vi introducerades i observation och teckning, tid- och rumskonst, konstgrafik, skulptur och måleri. Under hösten har vi gått igenom grunderna för konstskapande, och kursen har också tvingat mig att kliva ur min bekvämlighetszon. Själv har jag till exempel tecknat och målat, vilket har känts mycket svårt för mig, eftersom jag inte har någon bildkonstbakgrund. Men jag har varit barmhärtig mot mig själv och konstaterat att man inte behöver kunna allt eller lära sig allt under så kort tid. Jag har försökt göra allt så bra som jag kan. Det är ju tillräckligt.

 5. Hur ser din typiska studiedag ut?
  Jag vaknar kl. 8.40 och skyndar mig till tåget som går 9.00. Dagen börjar vanligen kl. 10 med en lektion och sedan på eftermiddagen jobbar studerande med sina egna arbeten. Jag har kvällarna fria och vanligen är jag på hemma eller sysslar med mitt cigarrintresse.

 6. Vad har varit det bästa i studierna?
  Kurskamraterna och att lära mig nya saker om konst har varit det bästa.

 7. Vad har varit det mest utmanande med studierna?
  Den ekonomiska aspekten av studentlivet: nu har jag inga regelbundna inkomster längre utan behöver att lära mig att klara mig med en studerandes budget. Det näst mest utmanande saken har varit att hitta någon typ av rutin i studentlivet.

 8. Hur förberedde du dig för övergången från lönearbetet till studentlivet?
  För ett år sedan bestämde jag mig för att säga upp mig från mitt jobb och hoppa ut i det okända. Det lönade sig eftersom jag inte kunde ha satsat så mycket på urvalsprovet vid sidan om arbetet. Jag sade också upp min lägenhet i Helsingfors centrum och flyttade till en hyresbostad i Hyvinge. De största ändringarna har alltså handlat om min ekonomiska situation, men allt har ändå varit värt det.

 9. Vilka planer har du för livet efter studietiden?
  Jag är intresserad av självständigt konstnärligt arbete och i framtiden kunde undervisningen också vara intressant. Jag skulle vilja dela vad jag har lärt mig med andra.

 10. Hur förberedde du dig för urvalsprovet?
  Jag förberedde mig mentalt genom att fundera över möjliga uppgifter och hur jag kunde genomföra dem inom givna tidsramar. Jag kartlade också potentiella fotograferingsplatser. Jag bekantade mig inte med gamla urvalsprov eftersom jag valde att börja på ny kula. Men jag läste studerandeintervjuer på Konstuniversitetets webbsida, och dessa artiklar gav mig nyttig praktisk information om urvalsproven. Det lönade sig att vara förberedd eftersom jag blev antagen på första försöket.

 11. Vilket tips har du till framtida sökande?
  Det lönar sig att ha en klar vision av vad man gör och inte spilla tid på något oväsentligt speciellt under urvalsproven. Fokusera på din egen prestation och tänk inte på vad andra gör. Gör inte ett halvhjärtat försök utan ge ditt allt, det kommer att synas i alla fall. Och kom ihåg att sova!