Betydande finansiering för forskning av jämlikhet inom konst och konstutbildning

ARTSEQUAL-forskningsprojektet behandlar konst som basservice med jämlikhet som utgångspunkt och undersöker hur konst kan klara av 2020-talets sociala utmaningar. Projektet är koordinerat av Konstuniversitetet.

Under hösten 2015 startar ett sexårigt ARTSEQUAL-forskningsprojekt vid Konstuniversitetet.  Projektet undersöker konstens förmåga att skapa sociala innovationer för det finländska samhället med hjälp av sex forskningsgrupper, och det är finansierat av Finlands Akademi.

Rådet för strategisk forskning vid Finlands Akademi har beslutat att bevilja finansiering till ARTSEQUAL-projektet till slutet av 2017. Rådet finansierar forskning som finner lösningar på förnyelsen av det finländska samhället, genererar idéer för att svara på arbets- och näringslivets behov och stödjer ledning som baserar sig på forskningskunskap. Strategisk forskningsfinansiering är en ny form av forskningsfinansiering som utdelas för första gången under hösten 2015.

Det tvärvetenskapliga ARTSEQUAL-forskningsprojektet, som är koordinerat av Konstuniversitetet, förändrar perspektivet radikalt och intresserar sig för konst och konstutbildning som basservice som alla har en jämlik rätt till.

– Forskningsprojektet kan sammanfattas i en fråga – tänk om man skulle betrakta konst som basservice med jämlikhet som utgångspunkt, berättar projektledare Heidi Westerlund, professor i musikpedagogik vid Konstuniversitetets Sibelius-Akademi.

I ARTSEQUAL-projektet utreder man hur konst som offentlig tjänst kan främja välfärd och frambringa engagerat och kreativt medborgarskap i samhället. Forskningen utnyttjar systemtänkande för att komma underfund med konstens samhälleliga verkningar. Målet är att kunna presentera rekommendationer till stöd för beslutsfattande och för att etablera nya tjänster inom konst.

I projektet analyserar man nya slags interventioner baserade på konst och konstutbildning som har genomförts i bl. a. skolor, konstnärlig grundutbildning, tjänster för åldringar, mångkulturellt ungdomsarbete och fängelser och den påverkan som de har haft på välfärd.

Vad är speciellt i det här forskningsprojektet är att användare av forskningskunskap ska delta i olika skeden av projektet från början ända till slutet. Projektet är ett samarbete redan från början av forskningen med till exempel grundskolor, institutioner som ger konstnärlig grundutbildning, Utbildningsstyrelsen, ministerierna, Centret för konstfrämjande, kommuner och medborgarorganisationer.

Projektledare är professor Heidi Westerlund, medan vice projektledare är universitetslektor Kai Lehikoinen vid Konstuniversitetets Teaterhögskola. Forskningskonsortiet består av sex forskargrupper vid Konstuniversitetet, Åbo universitet, Arbetshälsoinstitutet, Kulturpolitiska forskningsstiftelsen Cupore och Villmanstrands tekniska universitet.

ARTSEQUAL sysselsätter 30 forskare vars anställningstids längd varierar. Fyra av de sex forskargrupperna leds av Konstuniversitetets forskare: Utöver Westerlund och Lehikoinen leder också professor Eeva Anttila vid Teaterhögskolan och professor Lauri Väkevä vid Sibelius-Akademin forskargrupper. De två andra grupperna leds av docent Pia Houni vid Arbetshälsoinstitutet och docent Sari Karttunen vid Kulturpolitiska forskningsstiftelsen Cupore. Grupperna har forskare vid Konstuniversitetets alla tre akademier.

ARTSEQUAL-projektet har godkänts som en del av Jämlikhet i samhället -programmet vid Finlands Akademi. Detaljer gällande projektets finansiering och hur finansiering fördelas mellan olika år fastställs med Finlands Akademi under oktober.

ARTSEQUAL-forskningsprojektet och exempel på konstens välfärdseffekter presenteras i projektets kick off -mötet på lördag den 14.11. i samband med de nationella Fisme-dagarna för musikfostran i Musikhuset.

Mer information:

Universitetslektor Kai Lehikoinen, kai.lehikoinen@uniarts.fi, 050 439 0517

Doktorand Tuula Jääskeläinen, tuula.jaaskelainen@uniarts.fi, 040 710 4321