Mentori Paavali Jumppanen ja aktori Janne Oksanen

Mentorointiohjelmassa parasta oli vuorovaikutus ja jakaminen

Det bästa med mentorprogrammet var interaktion och erfarenhetsutbyte

 

Det femte mentorprogrammet avslutades den 12 april med betygsutdelning och sommarpsalm. Under den sista sammankomsten utvärderade deltagarna utfallet av den läsårslånga processen och gav förslag på hur programmet kan utvecklas. Även i år ansåg både mentorerna och aktorerna att det bästa med programmet var interaktionen, att lära känna en ny person och byta erfarenheter. Det mest utmanande var att hitta gemensamma tider för träffarna, liksom att sätta upp mål för varje träff.

De gemensamma träffarna var omtyckta och hade fått vara ytterligare en. Mentorerna understödde förslaget om en träff för enbart mentorer. De ansåg att SibA kunde utveckla utbildningen genom att stärka kontakten med arbetslivet och arrangera möten.

Ett varmt tack än en gång till alla er mentorer för er värdefulla insats för Sibelius-Akademins studerande. Nästa läsår kommer mentorprogrammet att ha ett uppehåll.

mentorprogrammet för magistestuderande har varit på gång vid Sibelius-Akademin från 2013. Årligen ungefär 20 studerande har deltagit i programmet.