Photo: Veikko Kähkönen / Uniarts Helsinki

Magisterurval i bildkonst 2018: kallelserna till andra skedet

Bildkonstakademin fick i år 149 ansökan i magisterurvalet till den 2-åriga magisterutbildningen. Urvalsjuryn har beslutat vilka sökande som kallas till intervju. De följande 43 sökandena har blivit kallade till det andra skedet, följaktligen till intervju:

Aho, Henna

Aho, Timo

Allonen, Päivi

Autio, Miia

Ansökande som get inte sitt tillstånd till publicering av sitt namn på webbplatsen

Bilaletdin, Heta

Broms, Anna

Cruz del Prado, Eloy

Dahlberg, Laura

Ansökande som get inte sitt tillstånd till publicering av sitt namn på webbplatsen

Haapanen, Anu

Heikinheimo, Jaakko

Hetemäki, Laura

Hinkula, Kaija

Hyrri, Juliana

Jokimies, Maaria

Juntunen, Topi

Juujärvi-Bremer, Sanna

Ansökande som get inte sitt tillstånd till publicering av sitt namn på webbplatsen

Kanto, Hanna

Kettunen, Annina

Liljander, Sanna

Ansökande som get inte sitt tillstånd till publicering av sitt namn på webbplatsen

Meriläinen, Verna

Naumanen, Heidi

Niskala, Jenni

Niskanen, Anna

Nurminen, Emma

Oja, Taika

Pietiläinen, Jaakko

Pirtola, Sampsa

Pöysti, Juho

Ansökande som get inte sitt tillstånd till publicering av sitt namn på webbplatsen

Schneider, Sandra

Smets, Valentine

Tiittula, Eero

Ansökande som get inte sitt tillstånd till publicering av sitt namn på webbplatsen

Vainio, Jere

Waris, Pauliina

Weber, Laura

Vogt, Lucas

Yamanoi, Risako

Xiao, Zhiyu

 

Man kan också fråga om magisterantagnings kallelserna till andra skedet per telefon +358 50 44 88 540. De som kallats får per e-post en särskild kallelse med information om tid och plats för intervjun. Intervjuerna ordnas 29.10.–7.11.2018.

Portfoliorna kan avhämtas i informationsdisken på Bildkonstakademin tidigast 3.12.2018 och senast 14.12.2018. Besöksadress: Elimägatan 25 A, 00510 Helsingfors.

 

Kallelserna till andra skedet av Praxis-urvalet publiceras 12.11.2018.