Photo: Veikko Kähkönen

Leena Rouhiainen utnämnd till professor i konstnärlig forskning

Doktor i danskonst Leena Rouhiainen har valts till professor i konstnärlig forskning på Konstuniversitetets Teaterhögskola. Rouhiainens nya mandatperiod är fem år.

Rouhiainen innehade professuren också under den föregående femårsperioden. Hon fungerar även som prodekan med ansvar för forskningen vid Teaterhögskolan.

Leena Rouhiainen är Teaterhögskolans alumn och har arbetat inom den moderna dansen sedan 1990. Tillsammans med sina samarbetspartner har hon mottagit flera nationella utmärkelser för konstnärligt arbete. Utöver den konstnärliga verksamheten har Rouhiainen också mångsidig erfarenhet av forskning. Rouhiainen har varit akademiforskare och forskardoktor vid Teaterhögskolan, där hon har fungerat som handledare för doktorander och även undervisat i dans. Rouhiainens doktorsavhandling år 2003 behandlade frilansdansarnas arbete ur ett fenomenologiskt perspektiv. Dessutom har hon lett flera forskningsprojekt.

Som professor i konstnärlig forskning kommer Rouhiainen att leda och utveckla de performativa konstarternas undervisning och forskning i samarbete med personalen vid Teaterhögskolans Forskningscenter för teater, dans och performance (Tutke), Teaterhögskolans andra utbildnings- och magisterprogram samt med Konstuniversitetets doktorandprogram och forskningsenheter.

– Det bästa med att vara professor är att följa med hur doktorandernas arbete framskrider och hur man i handledningssituationer får diskutera och kommentera deras konstnärliga arbete och utveckling av forskningstänkande. Det har varit fint att bevittna slutförande av så många doktorsavhandlingar.

Tutke har aktivt skapat internationella nätverk och upprätthållit dem, till exempel genom olika evenemang och konferenser.

– Det känns fint att se hur internationellt uppskattat Tutke är och hur högkvalitativt doktorandernas och forskarnas arbete är i allas ögon.