Lauri Väkevä valdes till prorektor med ansvar för forskning

Professorn i musikpedagogik vid Konstuniversitetets Sibelius-Akademi, Lauri Väkevä, valdes till prorektor med ansvar för Konstuniversitetets forskning och doktorandutbildning.

I valet betonades speciellt Väkeväs starka vision om att höja Konstuniversitetets forskning och synlighet inom universitetsvärlden och på en internationell nivå.

Kommittén ansåg att Väkeväs arbetserfarenheter har gett honom förmågan att stöda förändringsstyrning samt ett perspektiv som sträcker sig utanför egen akademi och organisation. Väkevä har visat prov på anskaffning av forskningsfinansiering och internationellt forskningsarbete. Han har också fungerat som ordförande för Konstuniversitetets etikkommitté.

Väkeväs personliga forskningsintressen är i synnerhet afroamerikansk musik, populärmusikens pedagogik, populärmusikens historia, pragmatistisk estetik, musikpedagogikens filosofi, informellt lärande samt digital musikkultur. Utöver sitt akademiska arbete har han arbetat som musiker, musikredaktör och i olika undervisningsuppdrag.

Väkevä är ledare för Basic Arts Education for All-forskningsgruppen inom ArtsEqual-forskningsprojektet som koordineras av Konstuniversitetet.

Uppdraget som prorektor är på deltid och mandatperioden utgår vid slutet av 2017.