Photo: Mirva Niemi

Lauri Supponen komponerar och utbildar sig till musiklärare

1. Vem är du och hur kom du på att studera vid Konstuniversitetets Sibelius-Akademi?

Jag är Lauri Supponen och jag studerar mitt fjärde år i ämnesgruppen för komposition och musikteori vid Sibelius-Akademin. Jag är i slutskedet av mina studier, jag måste ännu bara finslipa mitt lärdomsprov och slutföra några pedagogiska studier. Utöver mina kompositionsstudier studerar jag även för att bli behörig musiklärare.

Jag växte upp i Belgien och när jag studerade vid gymnasiet bestämde jag mig för att jag vill göra musik professionellt. Jag ansåg att jag hade två alternativ efter gymnasiet. London eller Helsingfors. Jag bestämde mig för London College of Music eftersom den ligger närmare Bryssel och jag studerade komposition där i fyra år.

Efter att jag utexaminerades bestämde jag mig för att söka till studier vid Sibelius-Akademin i Finland. Finland visade sig som ett exotiskt land i mina ögon, eftersom jag hade bott nästan hela mitt liv på grund av mina föräldrars arbete annanstans än i Finland – men alltså inte utomlands som man ofta tänker, eftersom det kändes inte att jag bodde utomlands i Bryssel, den var mitt hem. Det var intressant att bekanta sig med finländsk kultur efter att ha bott i andra hemländer i många år.

2. Hur skiljer sig Sibelius-Akademins studier med London Royal College of Music?

Jag tycker att det var mycket annorlunda att studera komposition i London än i Finland. Vid Sibelius-Akademin fokuserar studier mer på dogmatiska saker, medan i London var utgångspunkten studeranden själv och man betonade de nya studerandenas identitet som kompositörer redan från början.

Pedagogiska studier är på väldigt hög nivå i Finland enligt min uppfattning. De saker som undervisas på kurserna grundar sig på de senaste vetenskapliga studier och akademins utbildning i pedagogik är mycket omfattande och av hög kvalitet.

3. Vilka kurser håller du på med?

Jag håller på att lägga sista handen vid den så kallade ”Sävellys II”-studiehelheten, dvs. en portfölj som dokumenterar mina kompositioner under mina magisterstudier samt presenterar en skriftlig avhandling om komposition. Nästa vår borde jag slutföra de pedagogiska studierna.

4. Hur ser din typiska studiedag ut?

Eftersom jag är i slutskedet av mina studier, rullar mina dagar i självständig och lugn takt. Jag vaknar sent, redigerar mina gamla låtar och försöker gå på Kaisa-biblioteket varje dag efter lunch för att arbeta på min forskning. Ofta brukar jag gå och simma om jag inte har lektioner på eftermiddagen. Från biblioteket tar jag med mig något partitur som senare på kvällen får matfläckar på sig på Unicafe. Jag är oftast hemma vid 20-tiden. På kvällarna lyssnar jag på musik och läser böcker. Jag tar lite ledigt från tonsättandet, jag har ju jobbat på detta område nästan 10 år. Det är sunt att ta en andningspaus och inte alltid gå på höghastighet, vilket i allmänhet är fallet!

5. Hur kopplar en kompositionsstuderande av på sin fritid?

På sistone har jag kopplat av genom att kolla på Breaking Bad-serien, motionerat och nu under hösten har jag ofta varit och plockat svamp. Det är viktigt att skilja mellan fritid och tid för studier med tanke på välmåendet.

6. Vad har varit det bästa i studierna?

En av de bästa upplevelserna av min studietid var när jag fick spela med Korvat Auki Ensemble förra sommaren på Flow Festival. Vi fick chansen att presentera nutidsmusik på en stor festival där man inte är van vid sådan genre. Det var fint att se hur klassisk musik blev likvärdig med populärmusik. Vi var liksom i hjärtat av Flow eftersom vi lyfte fram musik som anses vara underground. Jag hade aldrig trott att studierna på Konstuniversitetet skulle möjliggöra något sådant.

7. Vad har varit det mest utmanande med studierna?

Det mest utmanande och samtidigt det bästa har varit att möta olikhet. Man kan inte undvika att möta saker som är främmande eller svåra för sig själv under sin studietid. Man ska bara kunna möta dem och samarbeta med olika människor.

8. Hur kunde en konststuderande förbereda sig inför tiden efter examen?

Jag anser att det är viktigt att studeranden åtminstone för en viss tid efter examen stannar kvar i det land där man studerade för att uppehålla sina redan existerande kontakter. De människor som du lär känna som studerande är de kontakter som du kommer att behöva även i arbetslivet. Håll alltså människor som är viktiga för dig nära dig. Allt annat följer nog med.

9. Vilka tankar har du om livet efter studierna?

När man frågar en nutidskompositör vad som händer härnäst, tror jag att det mest ärliga svaret är ofta: ”Jag vet inte.” Vi får se.

10. Vilka råd har du till framtida sökande?

Ta inte inträdesprovet för personligt. Tro på dig själv och vad du gör så du förblir sann mot dig själv.