Photo: Noora Lehtimäki

Kristina Koivumies åkte till Moskva – och blev utbytesstudent vid Teaterhögskolan

För drygt fem år sedan kom Helsingforsbon Kristina Koivumies in på musikallinjen vid teaterakademin GITIS i Moskva. Efter ett och ett halvt år avbröt hon sina studier då lärare och professorer byttes ut i samband med att skolans ”headmaster” avlidit.

– Jag kände inte längre igen min klass.

Koivumies sökte då ny studieplats och antogs till skådespelarlinjen vid samma skola.

Efter fyra års studier ville Koivumies även uppleva hur det är att arbeta i sitt kommande yrke på sitt andra modersmål finska. Hon beslöt sig för ett år som utbytesstudent på utbildningsprogrammet för skådespelararbete vid Konstuniversitetets Teaterhögskola.

Teaterhögskolan var ett naturligt val av utbytesskola för Helsingforsfödda Koivumies. Lusten att arbeta i Finland och på finska fick henne att inleda en rätt tung process.

– Jag fick idén av TeaKs och GITIS samarbetsprojekt. Jag var den första i skolan som överhuvudtaget hade ansökt om studentutbyte så det krävdes en massa pappersarbete.

Glöden för skådespelandet tändes igen
Även om utbytesstaden är bekant tyckte Koivumies att det var nervöst att börja studera vid Teaterhögskolan hösten 2014.

– Det var trots allt en ny skola, nya människor, nya lärare och dessutom ett helt nytt sätt att arbeta på. Att studera vid GITIS är förenat med upp- och nedgångar. Ibland kände jag att den ursprungliga glöden har falnat.

Inför utbytesåret hade Koivumies satt som mål att komma ifrån prestationstänkandet. Hon vill kunna njuta utan att behöva tänka på om hon gör saker på rätt eller fel sätt. Målet är att återfå glöden för arbetet.

– Det var härligt i höstas när jag under en improvisationsuppgift, som jag personligen var mest nervös inför, insåg att jag kände mig entusiastisk igen.

Utbyteserfarenheten var även i övrigt lyckad och hjälp har alltid funnits när det har behövts.

– Jag är så glad att jag tog chansen. Alla har varit stöttande och tagit emot mig med värme. Det tråkiga är att halva tiden redan har gått och att det bara återstår ett halvår.

Rikligt kursutbud gör det svårt att välja
Till viss del har hösten också varit tuff. En hel hög med kurser har hopat sig och Koivumies är besviken över att vissa intressanta kurser kolliderar och att hon inte kan delta i alla. Långa dagar är någonting som är bekant från GITIS där man ofta är i skolan från tio på morgonen till tio på kvällen och ibland även helger.

– Även om GITIS inte tillgodoräknar mina studiepoäng från TeaK är läsordningen fulltecknad. Konstuniversitetet erbjuder ofantligt många intressanta kurser och jag vill inte gå miste om någonting.

Enligt Koivumies lär man sig nya arbetssätt och får nya tankar som utbytesstudent. Hon rekommenderar alla att åka utomlands och tipsar intresserade:

– Utbytet ger många nya erfarenheter. Om man förhåller sig öppet till saker och ting och har en avslappnad attityd får man ut mycket av vistelsen.