Photo: Kirsi Monni
Mikko Luostarisen käännös Iiro Näkin soolosta

Koreografian ja KuvAn maisteriopiskelijoiden yhteistyökurssilla tehtiin käännöksiä

Kuvataiteen ja koreografian maisteriopiskelijat työskentelivät yhteistyökurssilla uusmaterialismin parissa. 

Professoreiden Kirsi Monni ja Tarja Pitkänen-Walter koordinoimaan, viikon mittaiseen yhteistyökurssiin Uusi paradigma taiteen ontologiassa (kehollisuudesta, materiaalisuudesta) sisältyi sekä luentoja että taiteellista työskentelyä. Opiskelijat esittelivät omaa työtään ja tekivät käännöksiä toistensa teoksista mediumilta toiselle: kuvasta esitykselliseksi, esityksestä kuvaksi. Kurssilla luennoivat Kirsi Monni, Tarja Pitkänen-Walter, Inka-Maija Iitiä ja Mette Ingvartsen. 

KuvA:n opiskelijoista mukana olivat Lasse Juuti, Mikko Luostarinen, Anu Raatikainen ja Ona Taskinen, ja koreografian opiskelijoista Elina von Bagh, Sara Gurewitch, Sebastian López-Lehto ja Iiro Näkki. 

Kurssin luennot:

Inka Maija Iitiä: Tekstuaalisen ja aistimellisen välissä. Jäsennyksiä jälkimodernissa maalaustaiteesta.

Tarja Pitkänen-Walter: Elävöitymisen elementtejä – esteettisyyden eriaikaisista asuista maalauksessa.
 
Mette Ingvartsen: On the work 7 pleasures.
 
Kirsi Monni: Kehollisuus, havainto ja materiaalisuus nykykoreografiassa.

 

Kurssin lukemistoon kuuluu Cultural Studies Review -lehden numero "New Materialisms",  josta erityisesti Milla Tiaisen, Katve-Kaisa Kontturin ja Ilona Hongiston artikkeli "Framing, Following, Middling - Towards Methodologies of Relational Materialities". 

 

Esimerkkejä opiskelijoiden kurssitöistä:

Kuvien kuvaajat Christopher Senn, Ona Taskinen ja Kirsi Monni

Sara Gurewitchin soolo - Ona Taskisen käännös:

Ona Taskisen työ - Sebastian López-Lehdon käännös:

Elina von Baghin soolo - Lasse Juutin käännös